Model tuchtreglement

Goed bestuur
Vzw
Sportfederaties

Een goed tuchtreglement smoort onethisch gedrag in de kiem.
En als het voorkomt, herken je het op een gepaste manier en is er een duidelijke aanpak.

Tuchtbeleid gaat heel breed. Sommige delen van het tuchtreglement zijn van toepassing op de leden van de federatie, andere op de professionele medewerkers, bestuursleden of vrijwillige medewerkers.

Zelf aan de slag?

Stroop je mouwen op en geef je tuchtbeleid zelf vorm met twee modeldocumenten:

  • een algemeen model voor een tuchtreglement
  • een model van tuchtclausules specifiek rond grensoverschrijdend gedrag

Download ze hieronder.

SOS Vlaamse Sportfederatie

Graag een handje bij het op punt zetten van de tuchtreglementen van je federatie? 

VRAAG BEGELEIDING AAN › 

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Goed bestuur
De Vlaamse sportfederatiesector gaat volop voor goed bestuur.
Sportlandschap
ICES informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector rond ethische thema's.
Sportparticipatie
Ga aan de slag met onze tools, en maak je sport toegankelijker.