Winwinlening

Financiën
Sportclubs

Wanneer je op zoek bent naar financiering voor jouw sportclub wordt vaak aan subsidies of leningen bij een bank gedacht. Maar er zijn ook alternatieve financieringsvormen die zeer interessant kunnen zijn. De Winwinlening is een fiscaal interessante manier om geld te lenen van je clubleden. Leden zijn niet enkel rechtstreeks betrokken bij een project, ze krijgen er ook nog een mooi rendement voor. Zo kan elke particulier een gratis belastingkrediet krijgen van 2,5 procent. Meer uitleg vind je in het stappenplan.

We geven je alle informatie en enkele praktische tools mee.

 

Stappenplan en template

Om een Winwinlening aan te vragen moet de kredietnemer een stappenplan te doorlopen op de website van PMV/z. In dit document wordt elke stap in het proces overlopen en nemen we je mee in de verschillende schermen van de aanvraag.

We stellen hierbij ook een handige template (Excel) ter beschikking om alle gegevens van de kredietgevers te verzamelen.

Informatienota

Je kan deze template gebruiken als handleiding om een informatienota op te stellen voor potentiële kredietgevers in het kader van de Winwinlening. Dit is geen uitgewerkt voorbeeld, maar een voorbeeldstructuur waarbij bij elk hoofdstuk wat tips en tricks worden meegegeven. We hebben gekozen om dit in een word document te gieten, maar uiteraard kan je deze structuur ook gebruiken om een power point presentatie op te maken.

Aangifte roerende voorheffing

De kredietnemer is verplicht de roerende voorheffing, berekend tegen het correcte tarief, in te houden op de verschuldigde interesten. Die voorheffing dient binnen vijftien dagen na de betaling van de interesten opgenomen te worden in een aangifte roerende voorheffing en gestort te worden aan de dienst Roerende Voorheffing van het belastingkantoor, gebruik makend van formulier 273 ‘Aangifte in de Roerende Voorheffing Inkomsten van Roerende Goederen en Kapitalen’. Het is daarom aangeraden om de toekenning en betalingen van de interesten contractueel jaarlijks (of maximaal per kwartaal) vast te leggen, en niet maandelijks. Zo voorkom je een maandelijkse aangifte roerende voorheffing en de administratieve last van de maandelijkse facturering aan de klant.

Het simuleren van een AFLOSSINGSTABEL

Bij het vastleggen van de Winwinlening worden er aflossingstabellen aangemaakt. Bij de besprekingen tussen kredietnemer en kredietgever is het handig om een aantal aflossingstabellen te simuleren. Zo kan je eenvoudiger een keuze maken tussen de verschillende looptijden of afbetalingstypes. In onderstaande video tonen we hoe je een simulatie kan opmaken op de website van PMV/z.

om deze video te bekijken.

Download

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Financiën
Waar moet je rekening mee houden bij een obligatielening? Wij helpen je alvast op weg.
Boekhouding
Wil je een financieel plan opmaken maar weet je niet goed hoe je hier aan begint? Wij helpen je op weg.
Sponsoring
Goede afspraken maken goede vrienden, dat telt ook voor je sponsorovereenkomst Raadpleeg ons modeldocument.