Bijscholing 'Omgaan met diversiteit'

Terug naar overzicht

Inhoud bijscholing

Hoe ga je op een positieve manier om met diversiteit in je sportclub? Wat zijn stereotypes en vooroordelen en op welke manier kan dit leiden tot racisme, homofobie en discriminatie? Je komt het te weten tijdens deze bijscholing die je een inleiding biedt over de thema’s diversiteit en discriminatie.

Deze sessie heeft als doelstellingen

  • Het geven van inzicht in cijfers en feiten over diversiteit en discriminatie binnen de sportcontext.
  • Het leren herkennen van stereotypes, vooroordelen en discriminatie.
  • Het geven van inzicht in de acties die deel uit kunnen maken van een diversiteitbeleid in de sportclub.

Duur

Deze bijscholing duurt ongeveer 2,5 uur.

Webinar

Deze bijscholing kan ook online doorgaan.

Min. aantal deelnemers

Minimum: 20 deelnemers.

Praktisch

  • Lokaal met 1 pc en beamer, scherm voor de docent. Geluidsversterking voor de pc.
  • Zaal voor capaciteit van 20 personen. Mogelijkheid om na het doceer gedeelte in groepjes te gaan zitten rond een tafel.
  • De aanvrager zorgt voor accommodatie, ontvangst, catering en afdrukken aangeleverd lesmateriaal.
  • De aanvrager zorgt voor de promotie van de bijscholing.
  • Inschrijvingen kunnen via een online inschrijvingsformulier op de site van de Vlaamse Sportfederatie verlopen.
  • Afhandeling van facturatie in samenspraak.
  • Achteraf verstuurt de Vlaamse Sportfederatie naar de aanwezigen een mail met o.a. een link naar een evaluatieformulier en info over het attest van deelname.

Kostprijs

De uiteindelijke kostprijs voor de bijscholing wordt berekend op basis van het aantal aanwezigen en de deelnameprijs die geldt per persoon. 

 

Tarieven bijscholingen

Wie Tarief
Bestuurder/Club-API sportclub aangesloten bij een erkende federatie € 20
Bestuurder/Club-API sportclub niet aangesloten bij een erkende federatie € 50
Medewerker/coördinator van een erkende federatie € 20
Medewerker/coördinator van een niet-erkende federatie € 50
Ambtenaar van een sport- of vrijetijdsdienst € 50
Student of docent (binnen een LO-opleiding) (op vertoon van studentenkaart) € 50
Andere € 50