Bijscholing 'Efficiënt vergaderen binnen je club'

Terug naar overzicht

Inhoud bijscholing

Vergaderen is een kunst. Als het goed gebeurt althans. Tijdens een geslaagde vergadering is ieders mening van belang, worden eenduidige afspraken gemaakt, is er een duidelijke taakverdeling en werkt iedereen mee aan één gezamenlijk doel. En dan hebben we het voor alle duidelijkheid niet over een infovergadering. In deze workshop leer je anders en beter vergaderen. Vaak zit er sleet op de formule en wordt vergaderen een verplicht nummertje. Niet meer na deze workshop. Je oefent beproefde vergadertechnieken en leert hoe je iedereen bij de vergadering betrekt, ook de zwartkijkers. Vergaderen wordt weer efficiënt, zinvol én (wie weet) zelfs leuk.

Duur

Deze bijscholing duurt ongeveer 2uur (inclusief pauze).

Webinar

Deze opleiding kan ook online doorgaan.

Aantal deelnemers

Absoluut minimum: 10 deelnemers.

Maximum: 20 deelnemers (om het interactieve karakter van de sessie te waarborgen)

Praktisch

  • Lokaal met 1 pc en beamer, scherm voor de docent.
  • Zaal voor capaciteit van 20 personen.
  • De aanvrager zorgt voor accommodatie, ontvangst, catering en afdrukken aangeleverd lesmateriaal.
  • De aanvrager zorgt voor de promotie van de bijscholing.
  • Inschrijvingen kunnen via een online inschrijvingsformulier op de site van de Vlaamse Sportfederatie verlopen.
  • Afhandeling van facturatie in samenspraak.
  • Achteraf verstuurt de Vlaamse Sportfederatie naar de aanwezigen een mail met o.a. een link naar een evaluatieformulier en info over het attest van deelname.

Kostprijs

De uiteindelijke kostprijs voor de bijscholing wordt berekend op basis van het aantal aanwezigen en de deelnameprijs die geldt per persoon. 

Tarieven bijscholingen

Wie Tarief
Bestuurder/Club-API sportclub aangesloten bij een erkende federatie € 20
Bestuurder/Club-API sportclub niet aangesloten bij een erkende federatie € 50
Medewerker/coördinator van een erkende federatie € 20
Medewerker/coördinator van een niet-erkende federatie € 50
Ambtenaar van een sport- of vrijetijdsdienst € 50
Student of docent (binnen een LO-opleiding) (op vertoon van studentenkaart) € 50
Andere € 50