Bijscholing 'Bewuster omgaan met besluitvorming in je sportclub'

Terug naar overzicht

Inhoud bijscholing

Hoe kom je in jouw sportclub tot beslissingen? Worden beslissingen uitgesteld en niet genomen, met de nodige gevolgen? Wordt er gevraagd naar meer betrokkenheid en inspraak? Wordt er in vergaderingen rond de pot gedraaid en duurt het uren om te beslissen over kleine dingen? 

Rond deze thema’s kunnen heel wat spanningen en frustraties bestaan. Het zijn allemaal signalen dat je best eens stilstaat bij de besluitvorming in je sportclub. In deze sessie leren we verschillende manieren hoe beslissingen tot stand kunnen komen, en de voor- en nadelen van elke vorm. Zo kan je bewust kiezen welke vorm op elk moment tot het beste resultaat zal leiden en heb je handvaten om effectief tot beslissingen te komen.

Duur

Deze bijscholing duurt ongeveer 3 uur.

Webinar

Deze opleiding is ook mogelijk als webinar. De sessie duurt dan 2 uur.

Min aantal deelnemers

Absoluut minimum: 12 deelnemers.

Maximum: 20 deelnemers indien fysiek, onbeperkt indien online

Praktisch

  • Lokaal met 1 pc en beamer (inclusief lange HDMI kabel), scherm voor de docent.
  • Zaal voor capaciteit van 20 personen. 
  • De aanvrager zorgt voor accommodatie, ontvangst, catering en afdrukken aangeleverd lesmateriaal.
  • De aanvrager zorgt voor de promotie van de bijscholing.
  • Inschrijvingen kunnen via een online inschrijvingsformulier op de site van de Vlaamse Sportfederatie verlopen.
  • Afhandeling van facturatie in samenspraak.
  • Achteraf verstuurt de Vlaamse Sportfederatie naar de aanwezigen een mail met o.a. een link naar een evaluatieformulier en info over het attest van deelname.

Kostprijs

De uiteindelijke kostprijs voor de bijscholing wordt berekend op basis van het aantal aanwezigen en de deelnameprijs die geldt per persoon. 

Tarieven bijscholingen

Wie Tarief
Bestuurder/Club-API sportclub aangesloten bij een erkende federatie € 20
Bestuurder/Club-API sportclub niet aangesloten bij een erkende federatie € 50
Medewerker/coördinator van een erkende federatie € 20
Medewerker/coördinator van een niet-erkende federatie € 50
Ambtenaar van een sport- of vrijetijdsdienst € 50
Student of docent (binnen een LO-opleiding) (op vertoon van studentenkaart) € 50
Andere € 50