Bijscholing 'Creatief probleemoplossend denken in sportclubs'

Terug naar overzicht

Inhoud bijscholing

Ieder huisje heeft z’n kruisje. Dat is bij sportclubs niet anders. Elke sportclub heeft problemen en uitdagingen, die vaak moeilijk en soms onoverkomelijk lijken. 
Met de juiste ingesteldheid en een passende methodiek kun je van problemen ook kansen maken. Dat leer je in deze inspiratie- en werksessie. 
We werken aan de juiste mindset én je oefent één of meerdere methodieken (dat bepaal je zelf) om creatieve oplossingen te bedenken en uit te voeren. 
Welke methodieken komen aan bod? 

  • de ‘thinking hats’ van Edward de Bono
  • verschillende CPS-methodieken (Creative Problem Solving) om problemen op een creatieve manier aan te pakken. 

Zo kies je de methodiek die het best past om jullie uitdaging aan te pakken. 

Duur

Deze bijscholing duurt ongeveer 2uur (inclusief pauze).

Webinar

Deze opleiding kan ook online doorgaan.

Aantal deelnemers

Absoluut minimum: 10 deelnemers.

Maximum: 20 deelnemers (om het interactieve karakter van de sessie te waarborgen)

Praktisch

  • Lokaal met 1 pc en beamer, scherm voor de docent.
  • Zaal voor capaciteit van 20 personen.
  • De aanvrager zorgt voor accommodatie, ontvangst, catering en afdrukken aangeleverd lesmateriaal.
  • De aanvrager zorgt voor de promotie van de bijscholing.
  • Inschrijvingen kunnen via een online inschrijvingsformulier op de site van de Vlaamse Sportfederatie verlopen.
  • Afhandeling van facturatie in samenspraak.
  • Achteraf verstuurt de Vlaamse Sportfederatie naar de aanwezigen een mail met o.a. een link naar een evaluatieformulier en info over het attest van deelname.

Kostprijs

De uiteindelijke kostprijs voor de bijscholing wordt berekend op basis van het aantal aanwezigen en de deelnameprijs die geldt per persoon.

Wie Tarief
Bestuurder/Club-API sportclub aangesloten bij een erkende federatie € 20
Bestuurder/Club-API sportclub niet aangesloten bij een erkende federatie € 50
Medewerker/coördinator van een erkende federatie € 20
Medewerker/coördinator van een niet-erkende federatie € 50
Ambtenaar van een sport- of vrijetijdsdienst € 50
Student of docent (binnen een LO-opleiding) (op vertoon van studentenkaart) € 50
Andere € 50