Bijscholing 'Voor- en nadelen van de werking van een VZW in de sportsector'

Terug naar overzicht

Inhoud bijscholing

Tijdens deze webinar kom je alles te weten over het opzetten van een VZW in de sportsector. Hierbij worden zowel het juridische als het fiscale luik toegelicht.  

Luik 1: Wat is het voordeel/nut om een VZW op te richten naast een bestaande commerciële structuur?
 • mogelijkheid tot verenigingswerk en vrijwilligers
 • eenvoudig op te stellen en wijzigen van een IR dat alle leden bindt
 • mogelijkheid tot subsidies
 • opgelet: belangloos doel en geen uitkeringen
Luik 2: Oprichten van een VZW
 • oprichtingsakte en verder stappenplan bij oprichting
 • opstellen intern reglement
 • jaarlijkse verplichtingen als VZW
 • organen: algemene vergadering en bestuursorgaan
Luik 3: Wat zijn de fiscale verschillen tussen een vzw en een commerciële structuur op vlak van
 • inkomstenbelasting (vennootschapsbelasting V.S. rechtspersonenbelasting)
 • vergoedingen
 • BTW
 • patrimoniumtaks

Duur

Deze bijscholing duurt ongeveer 1,5 uur.

Webinar

Deze opleiding is ook mogelijk als webinar.

Min. aantal deelnemers

Absoluut minimum: 10 deelnemers

Maximum: 50 deelnemers.

Praktisch

 • Lokaal met 1 pc en beamer, scherm voor de docent. 
 • Zaal voor capaciteit van 50 personen. 
 • De aanvrager zorgt voor accommodatie, ontvangst, catering en afdrukken aangeleverd lesmateriaal.
 • De aanvrager zorgt voor de promotie van de bijscholing.
 • Inschrijvingen kunnen via een online inschrijvingsformulier op de site van de Vlaamse Sportfederatie verlopen.
 • Afhandeling van facturatie in samenspraak.
 • Achteraf verstuurt de Vlaamse Sportfederatie naar de aanwezigen een mail met o.a. een link naar een evaluatieformulier en info over het attest van deelname.

Kostprijs

De uiteindelijke kostprijs voor de bijscholing wordt berekend op basis van het aantal aanwezigen en de deelnameprijs die geldt per persoon. 

Tarieven bijscholingen

Wie Tarief
Bestuurder/Club-API sportclub aangesloten bij een erkende federatie € 20
Bestuurder/Club-API sportclub niet aangesloten bij een erkende federatie € 50
Medewerker/coördinator van een erkende federatie € 20
Medewerker/coördinator van een niet-erkende federatie € 50
Ambtenaar van een sport- of vrijetijdsdienst € 50
Student of docent (binnen een LO-opleiding) (op vertoon van studentenkaart) € 50
Andere € 50