Bijscholing 'Fair play in de sportclub'

Terug naar overzicht

Inhoud bijscholing

Fair play is een breed begrip. Tijdens deze vorming bekijken we wat fair play precies is, wat het voor de club kan betekenen en vooral hoe je dit kan stimuleren. Doorheen de vorming inspireert een lesgever van ICES door verschillende goede praktijken uit binnen- en buitenland. 

Deze sessie heeft als doelstelling om

  • inzicht te geven in het begrip fair play
  • te ontdekken hoe je fair play kan stimuleren in de sportclub
  • concrete situaties te bespreken

Duur

Deze bijscholing duurt ongeveer 2 uur.

Webinar

Deze opleiding kan ook online doorgaan. 

Aantal deelnemers

Absoluut minimum: 10 deelnemers.

Maximum: 30 deelnemers.

Praktisch

  • Lokaal met 1 pc en beamer, scherm voor de docent. Geluidsversterking voor de pc.
  • Zaal voor capaciteit van 20 personen. Mogelijkheid om na het doceer gedeelte in groepjes te gaan zitten rond een tafel.
  • De aanvrager zorgt voor accommodatie, ontvangst, catering en afdrukken aangeleverd lesmateriaal.
  • De aanvrager zorgt voor de promotie van de bijscholing.
  • Inschrijvingen kunnen via een online inschrijvingsformulier op de site van de Vlaamse Sportfederatie verlopen.
  • Afhandeling van facturatie in samenspraak.
  • Achteraf verstuurt de Vlaamse Sportfederatie naar de aanwezigen een mail met o.a. een link naar een evaluatieformulier en info over het attest van deelname.

Kostprijs

De uiteindelijke kostprijs voor de bijscholing wordt berekend op basis van het aantal aanwezigen en de deelnameprijs die geldt per persoon. 

 

Tarieven bijscholingen

Wie Tarief
Bestuurder/Club-API sportclub aangesloten bij een erkende federatie € 20
Bestuurder/Club-API sportclub niet aangesloten bij een erkende federatie € 50
Medewerker/coördinator van een erkende federatie € 20
Medewerker/coördinator van een niet-erkende federatie € 50
Ambtenaar van een sport- of vrijetijdsdienst € 50
Student of docent (binnen een LO-opleiding) (op vertoon van studentenkaart) € 50
Andere € 50