Wedstrijdreglement 'official personality van het jaar'

Artikel 1 - Organisator

 • De wedstrijd wordt georganiseerd door de Vlaamse Sportfederatie vzw, met maatschappelijke zetel te Zuiderlaan 13, 9000 Gent. 

Artikel 2 - Deelnemers

 • Iedereen kan een official nomineren voor deze wedstrijd.
  Personeelsleden en bestuurders van de Vlaamse Sportfederatie worden van de wedstrijd uitgesloten. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat de Vlaamse Sportfederatie ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

Artikel 3 - Termijn

 • De wedstrijd start op 23 augustus 2023 en eindigt op 6 oktober 2023, maar kan, ongeacht die einddatum, op elk moment worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd door de organisator.

Artikel 4 – De wedstrijd

De wedstrijd bestaat uit 3 delen:

 1. Lancering wedstrijd
  De wedstrijd start op 23 augustus 2023. Iedereen kan een official nomineren door het online formulier in te vullen op de website van www.weekvandeofficial.be. Nominaties zijn alleen geldig via deze weg. Een official nomineren kan van 23 augustus tot en met 14 september 2023 (23u59). Per e-mailadres kan één official genomineerd worden.
 2. Bekendmaking genomineerde officials 
  De Vlaamse Sportfederatie vzw houdt alle inzendingen bij en per sportfederatie wordt één official gekozen. Dit gebeurt in samenspraak met de 41 deelnemende sportfederaties.
  De gekozen genomineerde officials zijn verbonden aan een Vlaamse erkende sportfederatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie vzw. Op 19 september lanceren we alle genomineerde officials op de social media kanalen van de Week van de Official. 
 3. Stemming via social media kanalen
  Vanaf 19 september kan iedereen stemmen op de genomineerden. De stemming verloopt via de social mediakanalen van de Week van de Official. Iedereen met een social media account kan een stem uitbrengen. De official met de meeste stemmen wint. De stemmen van de Instagram- en Facebookposts worden opgeteld. Op zaterdag 7 oktober 2023 maken we de winnaar officieel bekend.

Artikel 5 – De prijs

 • De winnaar ontvangt een trofee en een waardebon ter waarde van 300 euro.  

Artikel 6 – De genomineerde officials

 • Een onafhankelijke jury, bestaande uit minstens 3 personen aangeduid door de Vlaamse Sportfederatie vzw, zal oordelen over de inhoud van de inzendingen. De genomineerde officials  worden gekozen op basis van volgende categorieën:
  • Originaliteit
  • Sociaal aspect en inzet
  • Aandacht voor het verhaal achter de vrijwilliger
 • Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk. 

Artikel 7 – De winnaar

 • De genomineerde official met het meest aantal stemmen op social media wint. De stemmen van de Instagram- en Facebookposts worden opgeteld.  Stemmen kan tot vrijdag 6 oktober 12u00 (middag).

Artikel 8 – Bekendmaking van de winnaar

 • De winnaar krijgt een privébericht via zijn sociale mediaprofiel of via telefoon/ mail.

Artikel 9 - Reglementswijzigingen

 • De Vlaamse Sportfederatie behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten, te wijzigen of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. 
 • Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.vlaamsesportfederatie.be.

Artikel 10 - Betwistingen

 • Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de jury, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@vlaamsesportfederatie.be

Artikel 10 - Persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens die de Vlaamse Sportfederatie verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van het wettelijk kader m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy, zoals opgesomd in de privacyverklaring. De deelnemers hebben toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. 
 • De opgevraagde gegevens worden enkel aangewend in het kader van deze wedstrijd en worden geenszins gebruikt voor enig ander commercieel doel. De gegevens worden na volledige afsluiting van de wedstrijd niet langer dan nodig bewaard. Via www.vlaamsesportfederatie.be/privacy kan de privacyverklaring geconsulteerd worden.

WIJZIGINGEN

De Vlaamse Sportfederatie kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging gebeurde op 22/08/2023.

Ben je op zoek naar meer informatie over een ander thema, kies dan voor de uitgebreide uitleg per thema op Privacy en algemene informatie