Structuur

Muurklimmen
Structuur

De structuur van onze organisatie

De Vlaamse Sportfederatie heeft een klassieke vzw-structuur met een Algemene Vergadering, een bestuursorgaan, een dagelijks bestuur en personeel. We besteden extra aandacht aan inspraakmogelijkheden voor onze leden. Op deze pagina vind je alle informatie.

Afbeelding
bestuursorgaan van de Vlaamse Sportfederatie

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is samengesteld uit 12 vertegenwoordigers van de aangesloten sportfederaties.

Op de foto van links naar rechts: Marc Verneirt, Nicolas Dezeure, Ludwig Peetroons, Martine Verheyen, Alain Lescrauwaet, Veerle Van Gulck, Steven Thys, Wout Stevens, Koen Umans, Mathias Rondou.
Niet op de foto: Gijs Kooken en Steven Dutry

Voorzitter: Koen Umans
Ondervoorzitter: Martine Verheyen 

Vertegenwoordigers unisportfederaties

Naam Federatie Huidig mandaat Vorige mandaten
Marc Verneirt Golf Vlaanderen mei 2022 > 2026 geen
Ludwig Peetroons Vlaamse Atletiekliga mei 2022 > 2026 maart 2015 > 2018
maart 2018 > 2022
Mathias Rondou Rugby Vlaanderen augustus 2020 > 2024 geen
Koen Umans Basketbal Vlaanderen augustus 2020 > 2024

maart 2010 > 2014
maart 2014 > 2018
maart 2018 > 2020

Alain Lescrauwaet Wind en Watersport Vlaanderen mei 2022 > 2026 maart 2017 > 2018
maart 2018 >  2022
Steven Thys Peddelsport Vlaanderen mei 2022 > 2026 maart 2018 > 2022
Gijs Kooken Tennis Vlaanderen augustus 2020 > 2024 maart 2018 > 2020

Vertegenwoordigers multisportfederaties

Naam Federatie Huidig mandaat Vorige mandaten
Wout Stevens Gezinssport Vlaanderen augustus 2020 > 2024 geen
Steven Dutry Sportievak augustus 2020 > 2024 maart 2018 > 2020
Veerle Van Gulck Sporta-federatie mei 2022 > 2026 maart 2014 > 2018
maart 2018 > 2022
Martine Verheyen FROS Multisport Vlaanderen mei 2022 > 2026 maart 2010 > 2014
maart 2014 > 2018
maart 2018 > 2022

Vertegenwoordigers organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding

Naam Federatie Huidig mandaat Vorige mandaten
Nicolas Dezeure Vlaamse Traditionele Sporten augustus 2020 > 2024 geen

 

Inspraak en betrokkenheid

Onze leden hebben via verschillende kanalen inspraak in het beleid van de Vlaamse Sportfederatie. 

  • In de Algemene Vergadering heeft elk werkend lid een stem.
  • De Meetup is het halfjaarlijkse netwerkmoment voor voorzitters en directeurs van sportfederaties en osv's. Met focus op onze vertegenwoordigingsdossiers, en telkens ruimte voor interactie en babbels.
  • We houden bevragingen en klankbordgroepen bij onze leden over specifieke thema's.
  • Via een federatiebezoek trachten we de band met onze leden te versterken. We zitten rond de tafel, horen waar federatiemedewerkers mee zitten en hoe we beter kunnen ondersteunen.
  • Uiteraard kunnen leden dagelijks bij ons terecht met vragen, bekommernissen,...