Structuur

Muurklimmen
Structuur

De structuur van onze organisatie

De Vlaamse Sportfederatie heeft een klassieke vzw-structuur met een Algemene Vergadering, een bestuursorgaan, een dagelijks bestuur en personeel. We besteden extra aandacht aan inspraakmogelijkheden voor onze leden. Op deze pagina vind je alle informatie.

Afbeelding
Foto bestuursorgaan 2024

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is samengesteld uit 11 vertegenwoordigers van de aangesloten sportfederaties.

Op de foto van links naar rechts:
Achteraan: Marc Verneirt, Ludwig Peetroons, Gijs Kooken, Philippe Rosier en Alain Lescrauwaet
Vooraan: Steven Thys, Nicolas Dezeure, Wout Stevens, Micha Vanlessen en Ilse Arys
(niet op de foto: Veerle Van Gulck)

Voorzitter: Gijs Kooken
Ondervoorzitter: te bepalen

Vertegenwoordigers unisportfederaties

Naam Federatie Huidig mandaat Vorige mandaten
Marc Verneirt Golf Vlaanderen mei 2022 > 2026 geen
Ludwig Peetroons Atletiek Vlaanderen mei 2022 > 2026 maart 2015 > 2018
maart 2018 > 2022
Philippe Rosier Voetbal Vlaanderen maart 2024 > 2028 geen
Ilse Arys Gymnastiekfederatie Vlaanderen maart 2024 > 2028 geen
Alain Lescrauwaet Wind en Watersport Vlaanderen mei 2022 > 2026 maart 2017 > 2018
maart 2018 >  2022
Steven Thys Peddelsport Vlaanderen mei 2022 > 2026 maart 2018 > 2022
Gijs Kooken Tennis en Padel Vlaanderen maart 2024 > 2028 maart 2018 > 2020
augustus 2020 > 2024

Vertegenwoordigers multisportfederaties

Naam Federatie Huidig mandaat Vorige mandaten
Wout Stevens Gezinssport Vlaanderen maart 2024 > 2028 augustus 2020 > 2024
Veerle Van Gulck Sporta-federatie mei 2022 > 2026 maart 2014 > 2018
maart 2018 > 2022
Micha Vanlessen FROS Multisport Vlaanderen maart 2024 > 2028 geen

Vertegenwoordigers organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding

Naam Federatie Huidig mandaat Vorige mandaten
Nicolas Dezeure Vlaamse Traditionele Sporten maart 2024 > 2028 augustus 2020 > 2024

 

Inspraak en betrokkenheid

Onze leden hebben via verschillende kanalen inspraak in het beleid van de Vlaamse Sportfederatie. 

  • In de Algemene Vergadering heeft elk werkend lid een stem.
  • De Meetup is het halfjaarlijkse netwerkmoment voor voorzitters en directeurs van sportfederaties en osv's. Met focus op onze vertegenwoordigingsdossiers, en telkens ruimte voor interactie en babbels.
  • We houden bevragingen en klankbordgroepen bij onze leden over specifieke thema's.
  • Via een federatiebezoek trachten we de band met onze leden te versterken. We zitten rond de tafel, horen waar federatiemedewerkers mee zitten en hoe we beter kunnen ondersteunen.
  • Uiteraard kunnen leden dagelijks bij ons terecht met vragen, bekommernissen,...