Organisatiestructuur

Afbeelding
Organisatiestructuur

De Vlaamse Sportfederatie heeft een klassieke vzw-structuur met een Algemene Vergadering, een bestuursorgaan, een dagelijks bestuur en personeel. We besteden extra aandacht aan inspraakmogelijkheden voor onze leden. Op deze pagina vind je alle informatie.

Inspraak

Onze leden hebben via een aantal kanalen inspraak in het beleid van de Vlaamse Sportfederatie. Die zijn niet formeel opgenomen in de structuur van de organisatie, maar vinden in de praktijk regelmatig plaats. 

Een overzicht ›

Bestuursorgaan

Afbeelding
bestuursploeg

v.l.n.r.: Steven Thys, Gijs Kooken, Veerle Van Gulck, Martine Verheyen, Alain Lescrauwaet, Koen Umans, Wout Stevens, Mathias Rondou, Steven Dutry, Ludwig Peetroons. Niet op de foto: Nicolas Dezeure en Lode Grossen

Voorzitter

Naam Federatie Huidig mandaat Vorige mandaten
Koen Umans Basketbal Vlaanderen augustus 2020 > 2024 maart 2010 > 2014
maart 2014 > 2018
maart 2018 > 2020

Ondervoorzitter

Naam Federatie Huidig mandaat Vorige mandaten
Martine Verheyen FROS Multisport Vlaanderen maart 2018 > 2022

maart 2010 > 2014
maart 2014 > 2018

Vertegenwoordigers unisportfederaties

Naam Federatie Huidig mandaat Vorige mandaten
Lode Grossen Vlaamse Zwemfederatie maart 2018 > 2022 maart 2010 > 2014
maart 2014 > 2018
Ludwig Peetroons Vlaamse Atletiekliga maart 2018 > 2022 maart 2015 > 2018
Mathias Rondou Rugby Vlaanderen augustus 2020 > 2024 geen
Koen Umans Basketbal Vlaanderen augustus 2020 > 2024

maart 2010 > 2014
maart 2014 > 2018
maart 2018 > 2020

Alain Lescrauwaet Wind en Watersport Vlaanderen maart 2018 >  2022 maart 2017 > 2018
Steven Thys Vlaamse Kano en Kajak Federatie maart 2018 > 2022 geen
Gijs Kooken Tennis Vlaanderen augustus 2020 > 2024 maart 2018 > 2020

Vertegenwoordigers multisportfederaties

Naam Federatie Huidig mandaat Vorige mandaten
Wout Stevens Gezinssport Vlaanderen augustus 2020 > 2024 geen
Steven Dutry Sportievak augustus 2020 > 2024 maart 2018 > 2020
Veerle Van Gulck Sporta-federatie maart 2018 > 2022 maart 2014 > 2018
Martine Verheyen FROS Multisport Vlaanderen maart 2018 > 2022 maart 2010 > 2014
maart 2014 > 2018

Vertegenwoordigers organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding

Naam Federatie Huidig mandaat Vorige mandaten
Nicolas Dezeure Vlaamse Traditionele Sporten augustus 2020 > 2024 geen

 

Meer over ons ›