Als organisatie lid worden van de Vlaamse Sportfederatie?

Yes! Dat is om veel redenen een strak plan. We lijsten ze even voor je op.

Ben je een erkende sportfederatie of een organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding (OSV)?

 • Je ontvangt informatie op maat van sportfederaties (met 'sportfederatie' bedoelen we sportfederatie én OSV).
 • Je wordt uitgenodigd voor onze Algemene Vergadering(en). Mét stemrecht.
 • Voor de medewerkers van jouw sportfederatie zwaaien de deuren open van:
  • al onze activiteiten. Ook deze enkel toegankelijk voor leden. En dit steeds tegen een voordeeltarief.
  • onze website, inclusief alle ondersteunende documenten en tools voorbehouden voor sportfederaties.
 • Heeft je sportfederatie personeel in dienst?
  Dan geniet je van ons collectief lidmaatschap bij werkgeverskoepel Sociare voor ondersteuning in werkgeversmaterie.
 • We vertegenwoordigen de Vlaamse georganiseerde sportsector en nemen de input van jouw organisatie mee bij het bepalen van standpunten.
  • behalve wanneer jouw organisatie een louter erkende sportfederatie is die ofwel meerdere sporttakken aanbiedt, ofwel slechts één sporttak aanbiedt die al binnen een unisportfederatie wordt aangeboden
 • De medewerkers van alle sportclubs, aangesloten bij jouw sportfederatie:
  • genieten het voordeeltarief bij deelname aan onze activiteiten
  • krijgen toegang tot alle ondersteunende documenten en tools voor sportclubs
 • Ons team staat enthousiast voor je klaar. Een vraag of bedenking? Vuur ze op ons af.

Ter info: met 'erkend' bedoelen we erkend door de Vlaamse overheid, bevoegd voor sport.

Ben je een niet-erkende sportfederatie?

 • Je wordt 'toegetreden lid' en ontvangt actua over en van de (georganiseerde) Vlaamse sportsector.
 • Alle medewerkers van je organisatie:
  • nemen deel aan onze activiteiten tegen een voordeeltarief
  • hebben toegang tot alle documenten en tools op onze website
 • De medewerkers van alle sportclubs, aangesloten bij jouw sportfederatie:
  • genieten het voordeeltarief bij deelname aan onze activiteiten
  • krijgen toegang tot alle ondersteunende documenten en tools voor sportclubs
 • Je wordt uitgenodigd voor onze Algemene Vergadering(en). Dit zonder stemrecht.
 • Ons team staat enthousiast voor je klaar. Een vraag of bedenking? Vuur ze op ons af.

Ter info: met 'erkend' bedoelen we erkend door de Vlaamse overheid, bevoegd voor sport.

Welke plichten heb je als lid?

Je gaat akkoord met en respecteert onze statuten en intern reglement. Je vindt deze document terug onder 'Werking' op onze webpagina 'Organisatiestructuur'.

Contact

Heb je vragen of wil je graag meer informatie?
Contacteer Pieter Hoof via pieter@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.

Afbeelding
Pieter Hoof