Tarieven

De tarieven voor onze dienstverlening (bijscholing, begeleiding, brochures, documenten...) staan steeds duidelijk aangegeven op de detailpagina van de specifieke dienst of product. 

Hieronder kan je onze standaardtarieven raadplegen (steeds inclusief btw, tenzij anders vermeld).

Zodra je een betalingsopdracht krijgt m.b.t. een dienst/product van de Vlaamse Sportfederatie, moet de betaling gebeuren binnen de termijn vermeld op de betalingsopdracht (doorgaans 30 dagen). Vragen of opmerkingen kunnen gestuurd worden aan boekhouding@vlaamsesportfederatie.be.

Indien de betaling niet tijdig gebeurt, kan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest berekend worden van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldag. Bovendien worden volgende herinneringskosten in rekening gebracht:

  • 1ste herinnering wordt verstuurd zonder extra kosten
  • 2de herinnering wordt verstuurd met een herinneringskost bovenop het origineel factuurbedrag van € 5
  • 3de herinnering wordt verstuurd met een herinneringskost bovenop het origineel factuurbedrag van € 10
  • Alle bijkomende herinneringen hierna worden aangetekend verstuurd met een extra herinneringskost van € 10 per herinnering.

Bij twijfel/vragen kan je steeds contact opnemen via info@vlaamsesportfederatie.be. Onze algemene voorwaarden kan je in detail nalezen op onze website.

Brochures en documenten

Wil je brochures lezen of documenten downloaden op onze website? Maak dan een account aan. Na controle van je registratie, krijg je de juiste toegangsrechten op onze website. Voor sportclubs aangesloten bij een erkende federatie en erkende sportfederaties biedt de account gratis toegang tot de digitale brochures, tools en documenten. Ook voor Vlaamse sport- of vrijetijdsdiensten en studenten/docenten binnen een LO-opleiding biedt de account meestal gratis toegang tot de brochures en documenten. Val je niet onder één van deze profielen? Dan kan je een jaarlicentie aanschaffen.

Je kan de brochures ook in je bus ontvangen aan volgende tarieven:

Wie Brochure in de bus
Sportclub aangesloten bij een erkende federatie € 15
Erkende federatie € 15
Sportclub niet aangesloten bij een erkende federatie € 20
Niet-erkende federatie € 15
Sportdienst € 20
Anderen € 15

Bijscholingen en evenementen

Voor de bijscholingen gericht op sportfederaties, vind je het exacte tarief steeds terug op de detailpagina van de bijscholing op deze website.

Voor de bijscholingen gericht op sportclubs, hanteren we volgende standaardtarieven:

Wie Tarief
Sportclub aangesloten bij een erkende federatie € 20
Sportclub niet aangesloten bij een erkende federatie € 50
Erkende sportfederatie € 20
Niet-erkende sportfederatie € 50
Sport- of vrijetijdsdienst € 50
Student of docent (binnen een LO-opleiding) (op vertoon van studentenkaart) € 50
Andere € 50

Bekijk onze bijscholingen.

Dag van de Sportclubbestuurder

Wie Voordeeltarief* standaardtarief
Leden € 50 € 55
Niet- Leden € 100 € 105

* Het voordeeltarief is enkel geldig indien je tijdig betaalt.

Begeleiding

Voor de begeleidingen gericht op sportfederaties, vind je het exacte tarief steeds terug op de detailpagina van de begeleiding op deze website.

Voor de begeleidingen gericht op sportclubs, hanteren we volgende standaardtarieven:

Thema Schriftelijke
begeleiding
(e-mail)*
Videocall* Persoonlijke
afspraak
Huis v/d sport*
Persoonlijke
afspraak
ter plaatse*
Niet erkende 
sportclub
Andere
Boekhouding € 80 € 100 € 120 € 150 € 500
Fiscaliteit € 80 € 100 € 120 € 150 € 500
GDPR - privacy € 80 / / / € 250
Juridisch advies € 80 € 100 € 120 € 150 € 500
Vergoedingen € 80 € 100 € 120 € 150 € 500
Vzw-wetgeving € 80 € 100 € 120 € 150 € 500
(schriftelijk € 250)
Creatief
probleemoplossend denken
/ € 100 € 120 € 150 € 500
Sponsoring / € 100 € 120 € 150 € 500
Financiering / € 100 € 120 € 150 € 500
Thema Tarief
Samenwerkingsvormen na offerte

*tarief voor sportclubs aangesloten bij een erkende federatie
 

Jaarlicentie website

Ben je geen bestuurder van een sportclub aangesloten bij een erkende federatie, geen medewerker van een erkende federatie of geen medewerker van een Vlaamse sportdienst? Dan kan je een jaarlicentie aanschaffen op de website. Je betaalt jaarlijks 75 euro en je kan vervolgens alle informatie voor sportclubbestuurders raadplegen: brochures online lezen en documenten downloaden.

Bestel de jaarlicentie

Lidmaatschap Vlaamse Sportfederatie

De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd, en bedraagt 418 euro in 2024.

Sportfederaties en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding kunnen lid worden van de Vlaamse Sportfederatie. Hier lees je er alles over. Sportclubs kunnen geen rechtstreeks lid worden, maar dankzij hun lidmaatschap bij een sportfederatie wel van de dienstverlening gebruik maken.