Freelance API

Afbeelding
meisje en coach zijn in gesprek

Shared services en het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) slaan de handen in elkaar en zetten samen een pool van Aanspreekpersonen Integriteit (API's) op. De freelance API’s ondersteunen federaties in het behandelen van integriteitsmeldingen.

We starten op met twee API’s. Wordt de vraag groter, dan bekijken we een mogelijke uitbreiding.

Hoe werkt het?

De freelance API werkt zoals je interne API. Hij of zij behandelt en verwerkt de meldingen die er voor je federatie komen volgens het beleid van de federatie.

  • Het is dus mogelijk je huidige API te laten vervangen door een freelance API.
  • Je kan ook als back-up een beroep te doen op de freelance API. Bijvoorbeeld bij veel werk of als extra ondersteuning. Dit vraagt uiteraard een goede afstemming tussen de vaste API van de federatie en de freelance API. 

Onze API's scholen zich geregeld bij via de API-opleidingen.

De API wordt op dezelfde manier op je website kenbaar gemaakt zoals je huidige API (met naam, voornaam, gsm en eventueel foto).

Ontmoet onze API's

Paula Vanhoovels

Afbeelding
Paula Vanhoovels

Paula is trainer A en al 36 jaar actief bij de Vlaamse Atletiekliga in verschillende domeinen van de sport. Als coördinator ethiek werd ze in 2016 aangesteld als vertrouwenspersoon van de federatie. Nu beheert ze samen met een collega 130 club-API’s over 90 clubs. Via opleiding en samenwerking in projecten groeide haar expertise. Voor ICES is ze als docent actief in opleidingen voor club-API’s.

Paula: "Omdat elke melding verschillend is en elke aanpak anders vind ik het bijzonder boeiend om met de materie om te gaan. Daarom wil ik me ook graag ten dienste stellen van andere federaties." 

Matthias Nauwelaers

Afbeelding
Matthias Nauwelaers

Met 10 jaar ervaring in training, ontwikkeling en coaching als bedrijfspsycholoog is Matthias Nauwelaers sinds enkele jaren ook actief als sportpsycholoog. Hij is van kindsbeen ook zelf fervent sporter in verschillende sporttakken en door zijn werk als API en sportpsycholoog leert hij frequent sporten ook beter kennen en nog meer waarderen.

Matthias: "Voor mij is de werking van een API cruciaal om iedereen zich op een veilige manier te laten ontplooien door middel van sport."

Praktisch

Interesse in de ondersteuning van één van onze API's?

  • Geef je federatie op bij Leen (leen@vlaamsesportfederatie.be). Vermeld ook of je 1 of meerdere API's wenst. 
  • Heb je een voorkeur voor een bepaalde optie: vaste freelance API of back-up API?
  • Wij brengen jullie in contact en bezorgen een modelovereenkomst. 
  • Je plant een onboardinggesprek in en maakt tijdens dit gesprek afspraken met de API. Dit is een betalend gesprek en zal minimaal 2u duren.
  • Wij verzorgen de opvolging, zowel bij de federatie als bij de API.

Prijs

  • Voor iedere freelance API is er een vast bedrag van € 60 per uur (incl. btw).

De API maakt per case vooraf een inschatting van het aantal werkuren en laat dit weten aan de federatie. Wanneer de API merkt dat hij/zij dit bedrag zal overschrijden, dan laat de API dit tijdig weten aan de federatie. En worden de volgende stappen onderling afgesproken.

ICES

Daarnaast kunnen jullie nog steeds een beroep blijven doen op ICES voor advies, een check van het huidige beleid, tips,… Contacteer: An De Kock (an@ethischsporten.be of 0456 41 86 73) of Brecht Van der Beke (brecht@ethischsporten.be of 0468 02 67 85).

 

Login voor meer informatie