Freelance API

Afbeelding
meisje en coach zijn in gesprek

Shared services en het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) slaan de handen in elkaar en zetten samen een pool van Aanspreekpersonen Integriteit (API's) op. De freelance API’s ondersteunen federaties in het behandelen van integriteitsmeldingen.

Hoe werkt het?

De freelance API werkt zoals je interne API. Hij of zij behandelt en verwerkt de meldingen die er voor je federatie komen volgens het beleid van de federatie.

  • Het is dus mogelijk je huidige API te laten vervangen door een freelance API.
  • Je kan ook als back-up een beroep te doen op de freelance API. Bijvoorbeeld bij veel werk of als extra ondersteuning. Dit vraagt uiteraard een goede afstemming tussen de vaste API van de federatie en de freelance API. 

Onze API's scholen zich geregeld bij via de API-opleidingen.

De API wordt op dezelfde manier op je website kenbaar gemaakt zoals je huidige API (met naam, voornaam, gsm en eventueel foto).

Praktisch

Interesse in de ondersteuning van één van onze API's?

  • Geef je federatie op bij Leen (leen@vlaamsesportfederatie.be). Vermeld ook of je 1 of meerdere API's wenst. 
  • Heb je een voorkeur voor een bepaalde optie: vaste freelance API of back-up API?
  • Wij brengen jullie in contact en bezorgen een modelovereenkomst. 
  • Je plant een onboardinggesprek in en maakt tijdens dit gesprek afspraken met de API. Dit is een betalend gesprek en zal minimaal 2u duren.
  • Wij verzorgen de opvolging, zowel bij de federatie als bij de API.

Prijs

  • Voor iedere freelance API is er een vast bedrag van € 60 per uur (incl. btw).

De API maakt per case vooraf een inschatting van het aantal werkuren en laat dit weten aan de federatie. Wanneer de API merkt dat hij/zij dit bedrag zal overschrijden, dan laat de API dit tijdig weten aan de federatie. En worden de volgende stappen onderling afgesproken.

Daarnaast kunnen jullie nog steeds een beroep blijven doen op ICES voor advies, een check van het huidige beleid, tips,… Contacteer An De Kock (an@ethischsporten.be of 0456 41 86 73) of Brecht Van der Beke (brecht@ethischsporten.be of 0468 02 67 85).

Ontmoet onze API's

Anne Dockx

Afbeelding
Anne Dockx Freelance API

Anne heeft 10 jaar ervaring als mental coach. Zij begeleidt zowel volwassenen als jongeren om hun mentale weerbaarheid te vergroten. Als jongere was ze lid van een turnclub en gedurende een aantal jaren heeft ze ook voetbal gespeeld. Ze heeft nog altijd een grote interesse in diverse sporttakken.

Anne: "Vanuit mijn expertise wil ik graag mijn steentje bijdragen als API zodat iedereen in een veilige omgeving kan sporten."
 

Eef De Smaele

Afbeelding
Eef Desmaele freelance API sport

Eef heeft al 10 jaar ervaring in de wereld van preventie en welzijn en specialiseert zich momenteel als preventieadviseur psychosociaal welzijn. Ook op de sportvloer wordt ze enorm getriggered door het psychosociale welzijn. Zelf heeft ze enkele halve marathons achter de kiezen en concentreert zich nu op mountainbike en gravel. Met een zoon die basket, een dochter die danst en klimt en een echtgenoot die fietst, kwam ze in contact met verschillende clubs en/of federaties en hun werking.

Eef: "Psychosociaal welzijn bevorderen is een passie geworden en ik deel mijn ervaring van op de werkvloer dan ook graag met iedereen op de sportvloer. Iedereen moet kunnen sporten in een gezond klimaat."

 

Lisa Juwet

Afbeelding
Lisa Juwet freelance API sport

Lisa is al meer dan 20 jaar actief binnen het volleybal. Ze begon als speelster en is nu trainster binnen de jeugdopleiding van een lokale club. Lisa heeft een stevige sportieve carrière achter de rug, werd geselecteerd als speelster voor de Topsportschool Volleybal en is zeer vertrouwd met de werking van een sportfederatie door haar studentenjob bij Volley Vlaanderen. 
Lisa behaalde een bachelor Toegepaste Psychologie en master Criminologische wetenschappen. 

Lisa: "Tijdens mijn studies onderzocht ik het verband tussen sporten en mentaal welzijn. Uit zowel het onderzoek als mijn eigen ervaringen kan ik enkel maar concluderen dat deze onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Ik wil als API bijdragen aan een veilig sportklimaat binnen een federatie waar elk lid zich kan ontplooien tot de beste versie van zichzelf."
 

Paula Vanhoovels

Afbeelding
Paula Vanhoovels

Paula is trainer A en al 36 jaar actief bij Atletiek Vlaanderen in verschillende domeinen van de sport. Als coördinator ethiek werd ze in 2016 aangesteld als vertrouwenspersoon van de federatie. Nu beheert ze samen met een collega 130 club-API’s over 90 clubs. Via opleiding en samenwerking in projecten groeide haar expertise. Voor ICES is ze als docent actief in opleidingen voor club-API’s.

Paula: "Omdat elke melding verschillend is en elke aanpak anders vind ik het bijzonder boeiend om met de materie om te gaan. Daarom wil ik me ook graag ten dienste stellen van andere federaties." 

Davy Van Der Jeught

Afbeelding
Davy

Davy is al jaren adviseur in psychosociale duurzaamheid. Daarnaast doet hij aan bemiddeling en is hij preventieadviseur. Davy tracht mensen te verbinden, ook in buitengewone situaties. Hij vindt het van groot belang om je verhaal te kunnen doen bij iemand die volledig onafhankelijk is en in alle vertrouwelijkheid.

Davy: “Wanneer we terecht komen in een conflict of een grensoverschrijdend feit,
vind ik het belangrijk dat er vertrouwen, veiligheid en stabiliteit gecreëerd wordt.”
 

Eric Van Vaerenbergh

Afbeelding
Eric

Eric is al meer dan 30 jaar actief binnen de wereld van de verschillende vechtsporten. Als trainer A (Algemeen gedeelte) en trainer B (Risicovechtsporten) werd hij in 2019 federatie API voor meerdere vechtsportfederaties. In het dagelijkse leven is Eric zelfstandig Sports Manager, ondervoorzitter van Stedelijke Sportraad van zijn stad en voorzitter van een grote VZW inzake vechtsporten.

Eric: "Als Federatie-API speel ik een cruciale rol in het handhaven van ethische normen en het bevorderen van integriteit binnen één of meerdere organisaties. Dit omvat eerlijkheid, transparantie, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. Door deze waarden te handhaven, draag ik bij aan een gezonde en ethische werkomgeving.”