Clubgrade: Herman aan het woord

Afbeelding
Clubgrade

Voetbalclub SV Heibos - Herman Arnouts

Wij hebben als club veel geleerd uit ons Clubgrade-avontuur. Na een explosieve toename van ons ledenaantal, kwam dat echt als geroepen. Van 125 spelende leden, groeiden we op enkele jaren tijd uit tot 535 leden. En dan mag je cluborganisatie niet achterblijven natuurlijk. We zagen zelf dus wel dat er iets moest veranderen, maar dankzij Clubgrade kregen we meer inzicht in hoe we onze club konden herstructureren. Onder hun begeleiding richtten we verschillende werkgroepen op met elk een omlijnd takenpakket. Doordat elke vrijwilliger zo slechts een beperkt aantal taken heeft, raakt niemand opgebrand en is iedereen veel gemotiveerder.

Dat was trouwens de rode draad tijdens het hele proces: mensen waren enthousiast. Vaak zelfs een stuk enthousiaster dan we aanvankelijk verwacht hadden.

 

Zo hadden we vanuit het bestuur gevreesd dat ons Clubgrade-idee maar weinig bijval zou krijgen. Maar daar hebben we ons gelukkig in vergist!

Daar zat ook ons nieuwbouwproject voor iets tussen, natuurlijk. Alles gebeurde zowat tegelijkertijd: exponentiële groei, Clubgrade, onze nieuwe velden en lokalen... Daardoor is het moeilijk om uit te maken welke factor nu precies welk effect teweeg heeft gebracht. Maar het staat vast dat Clubgrade een belangrijke rol heeft gespeeld in het hele proces.

Het interessantst vonden wij de expertise van de Clubgrade-begeleiders en het contact met andere sportclubs. Want die hebben, ongeacht de discipline, eigenlijk allemaal dezelfde problemen met groei, professionalisering, vrijwilligerswerking en fondsenwerving. De uitwisseling met andere clubs was dus heel nuttig.

Wij raden de ervaring alvast aan aan elke sportclub die zichzelf wil verbeteren.

Afbeelding
voetbal Clubgrade

Dankzij Clubgrade kregen we meer inzicht in hoe we onze club konden herstructureren. Onder hun begeleiding richtten we verschillende werkgroepen op met elk een omlijnd takenpakket. Doordat elke vrijwilliger zo slechts een beperkt aantal taken heeft, raakt niemand opgebrand en is iedereen veel gemotiveerder.

Herman Arnouts
Voetbalclub SV Heibos