Goed bestuur(sorgaan)

Goed bestuur
Sportfederaties

Het bestuursorgaan speelt een cruciale rol bij goed bestuur. Veel indicatoren haken daarop in. Download onderaan deze pagina een aantal tools waar je als federatie mee aan de slag kan.

Competenties in je bestuur

  • Creëer functieprofielen en bezorg een benoemingsbrief aan nieuwe leden van het bestuursorgaan (zie 'model benoemingsbrief bestuurder').
  • Breng de aan- én afwezige competenties in kaart. Bijvoorbeeld met de exceltool 'competenties bestuurders in kaart'.
  • Zorg voor een regelmatige zelfevaluatie: de Vlaamse Sportfederatie heeft digitale voorbeeldbevragingen klaar voor jou.
    De zelfevaluatie gebeurt idealiter zowel op niveau van het bestuursorgaan in zijn geheel, als op het niveau van de individuele bestuursleden. Contacteer ons!

Onverenigbaarheden en belangenconflicten

  • Breng onverenigbaarheden in functies in kaart. Zoals met het model hieronder.
  • Registreer de belangen van bestuurders (zie modeldocument) en registreer along the way potentiële belangenconflicten.

Downloads

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Goed bestuur
De Vlaamse sportfederatiesector gaat volop voor goed bestuur.
Goed bestuur
Wil je als sportfederatie je eigen score in kaart brengen? Download de zelfscan.
Sportlandschap
Geen zorgen. Wij zorgen voor een kickstart.