Good practices uit beleidsplanningsproces

Beleidsplan
Sportfederaties

Geïnspireerd door andere federaties geraken? We delen graag enkele good practices van federaties voor verschillende fases in het beleidsplanningsproces.

Ook een good practice die je graag wenst te delen? Met veel plezier delen we het! Neem contact op met lisa@vlaamsesportfederatie.be 

TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK!
Het beleidsplanningsteam van Voetbal Vlaanderen bestaat uit een 10-tal mensen, inclusief de voorzitter van het bestuursorgaan en de coördinator van elk departement. De coördinator en secretaris van het beleidsplanningsteam zorgen voor de correcte opvolging van opmaak, implementatie en monitoring. (zie afbeelding hiernaast).

Beleidsplanning
In een 7-tal sessies met dit beleidsplanningsteam werd het proces doorlopen om tot het beleidsplan te komen. Voor elk beleidsdomein stond een beleidsdomeinteam in voor een uitgebreide interne en externe bevraging om nadien een SWOART-analyse uit te voeren en de doelstellingen en acties te formuleren. De betrokkenheid van het volledige team was dus zeer groot. 

Implementatie en monitoring
Op regelmatige basis werd/wordt per beleidsdomein samen gezeten om concreet alle acties te implementeren en op te volgen. Daarnaast werd/wordt 2 keer per jaar met het beleidsplanningsteam samen gezeten, waarbij elk domein de opvolging aantoont. Targets en resultaten worden via het meetplan en acties via luik 2 opgevolgd. Luik 2 werd tot een gebruiksvriendelijke tool in eigen huisstijl, met allerlei functies en slicers omgetoverd (zie afbeelding hiernaast). Zo kan de vooruitgang van alle acties van de verschillende beleidsdomeinen vlot opgevolgd worden.

 

Afbeelding
Voetbal Vlaanderen timing
Afbeelding
Voetbal Vlaanderen luik 2

BOEIEN - BINDEN - BOUWEN
Rugby Vlaanderen bouwde hun beleidsplan op in 3 pijlers. Binnen elke pijler zijn verschillende projecten uitgeschreven om de ultieme doelstelling van 10.000 leden te realiseren.

  • Boeien - heeft als doel om meer mensen te laten kennismaken met rugby. Ze willen hen boeien door de rugbysport en de cultuur van rugby.
  • Binden - heeft als doel om de leden te binden aan rugby. Ze willen rugbyspelers langer houden in de sport, ook al is het competitieve rugby misschien niet meer voor hen.
  • Bouwen - heeft als doel om bestaande clubs te ondersteunen en nieuwe clubs te bouwen!

De vertaling/visualisering van het beleidsplan wordt zo duidelijk en richtinggevend naar alle stakeholders. Meer lezen hierover kan op deze webpagina.

 

THINK TANK
Jaarlijks in januari organiseert Rugby Vlaanderen ook hun think tank met personeel en bestuur. Op vrijdag worden de cijfers en gegevens doorgenomen, om op zaterdag de strategie rond bepaalde thema's te (her)evalueren.

Bij de opmaak van een nieuwe beleidsplan wordt daar ook een zondag aan gekoppeld om de beleidsuitdagingen en strategische doelstellingen vast te leggen.
 

Afbeelding
Rugby Vlaanderen beleidsplan

Mathias Rondou - directeur Rugby Vlaanderen: Door eenmalig gas te geven tijdens één intens weekend in het jaar met de bestuurders en personeel, merken wij dat tijdens het jaar de neuzen veel meer in dezelfde richting staan. De tijdsinvestering gedurende dat weekend wordt doorheen het jaar ruimschoots goed gemaakt.

Afbeelding
Mathias Rondou

CLUB- EN LEDENBEVRAGINGEN
Tennis en Padel Vlaanderen schakelde voor de bevragingen van hun leden en clubs een extern bureau in. De bevragingen gebeurden vroegtijdig (2019) binnen hun beleidsplanningsproces. Er was aandacht voor een sterke segmentering en de invultijd werd tot 15 à 20 minuten beperkt. Hierdoor bereikten ze maar liefst 7.800 leden en 219 van de 443 clubs.

De resultaten van hun club- en ledenbevragingen communiceerden ze in een interessante filmpje (zie hiernaast) via hun communicatiekanalen. Een sterk initiatief dat ze binnen het nieuwe beleidsplanningsproces graag wensen te herhalen.

 

Afbeelding
Gijs Kooken

Gijs Kooken, Algemeen directeur van Tennis en Padel Vlaanderen, kwam zijn inzichten en ervaringen hierover delen op de Meetup voor directeurs en voorzitters op 25 mei.

om deze video te bekijken.
Ook interessant
Beleidsplan
Vierjaarlijks moet je als sportfederatie een beleidsplan indienen bij Sport Vlaanderen. Hoe pak je het aan?
Beleidsplan
Regelmatig wil je als sportfederatie een bevraging afnemen. In het kader van het beleidsplanningsproces, in ...
Goed bestuur
De Vlaamse sportfederatiesector gaat volop voor goed bestuur. Kom er alles over te weten in het handige ...