Hoe verloopt de belastingsaangifte verenigingswerk?

Verenigingswerk
Sportclubs
Sportfederaties

Verenigingswerk maakte in 2022 de overstap naar de regeling van artikel 17. En in de regeling artikel 17 is een belastingvoet van 10% van toepassing. Hoe wordt die belasting ingehouden en hoe moet je deze vergoeding aangeven? En tegen wanneer? 

Inkomsten verenigingswerk via fiche 281.27

De vergoeding die een medewerker ontvangt via artikel 17 is vrijgesteld van RSZ-bijdragen, als je de voorwaarden respecteert. Een verenigingswerker mag maximaal 450 uren per jaar actief zijn voor de sportvereniging, met een plafond van 150 uren per kwartaal (uitzondering voor het 3e kwartaal: 285 uren).

Daarnaast geldt een maximale bruto vergoeding per jaar, dat momenteel €7460/jaar bedraagt (jaar 2024). Op het bruto bedrag is een belasting van 10% van toepassing. De belasting van 10% op het bruto bedrag is voor de verenigingswerker zelf. Hij of zij zal dit afdragen via de persoonlijke inkomstenbelasting.

Afbeelding
laptop in een open werkplek

Tijdens het jaar registreert de organisatie het aantal gepresteerde uren van iedere verenigingswerker via de Dimona-aangifte. De uitgekeerde vergoedingen zijn niet bekend voor de fiscus. Na afloop van het jaar moet de werkgever daarom een fiscale fiche opstellen om de inkomsten uit verenigingswerk op te geven. Bezorg dezelfde gegevens ook digitaal aan de overheid via Belcotax-on-web.

FICHE 281.27 ›

Vermeld volgende gegevens op de fiche

 • Nummer van het attest (vak 1)
  • Zelf te bepalen en nuttig indien je met meerdere verenigingswerkers werkt
 • Periode waarin de verenigingsactiviteiten plaatsvonden (vak 2)
 • Identificatiegegevens van de werkgever (vak 3)
  • Naam
  • Juridische vorm
  • Adres maatschappelijke zetel
  • Ondernemingsnummer (ON)
 • Afzender: gegevens van de sportclub (vak 4) 
  • Naam
  • Adres
  • Ondernemingsnummer (ON)
 • Geadresseerde: Identiteit en adres van de verenigingswerker (vak 4)
 • Rijksregisternummer van de verenigingswerker (vak 5)
  • Bis-identificatienummer bij niet-inwoners van België
 • Bruto bedrag van de vergoedingen (vak 6)
  • Dit omvat alle beloningen in het kader van de verenigingsactiviteiten, dus ook kilometervergoeding, maaltijdcheques...
 • Terugbetaalde kosten eigen aan de werkgever (indien van toepassing) (vak 7)
  • Dit maakt geen deel uit van het totale bruto bedrag
 • Sector waarin de prestaties plaatsvonden (vak 8)
 • Aantal gepresteerde uren per kwartaal (vak 8)

Bezorg vóór 1 maart aan Belcotax-on-web

Bezorg de verenigingswerker de fiche digitaal of op papier en verstuur deze voor 1 maart van het jaar na het inkomstenjaar aan de fiscale administratie via Belcotax-on-web. De overheid stelt een handleiding ter beschikking voor het invullen van de fiche en geeft meer informatie over hoe je Belxotax-on-web moet gebruiken.

Vragen?

Bij vragen over de toegang of het gebruik van de verschillende overheidstoepassingen kan de Vlaamse Sportfederatie je jammer genoeg niet verder helpen. Neem rechtstreeks contact op met de helpdesk van Belcotax-on-web.

Contacteer Belcotax-on-web

Vragen rond het opmaken van de fiscale attesten en de regeling verenigingswerk? Contacteer ons gerust via tars@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.

Ook interessant
Verenigingswerk
Vergoeden via het verenigingswerk kan een oplossing bieden bij het inzetten van trainers, coaches, officials ...
Vergoedingen
Verenigingswerk
Een vernieuwde digitale brochure met daarin alles wat je moet weten over de nieuwe regeling verenigingswerk (mei 2022). Dit e-book is betalend. Voor
Verenigingswerk
Verplichte kost! We nemen je mee door de inhoud van de overeenkomst en helpen met modeldocumenten.