Regeling verenigingswerk

Verenigingswerk
Sportclubs
Sportfederaties

In 2021 was nog een tijdelijke regeling van toepassing voor het verenigingswerk. Vanaf 1 januari 2022 ging een definitieve regeling van start. Het aparte statuut werd namelijk vernietigd en verenigingswerk valt nu onder artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969. Daarin is een vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen van toepassing voor bepaalde activiteiten.

Hoe zit dat nu?

De nieuwe regeling verenigingswerk is een aanpassing van de bestaande regeling binnen artikel 17, beter gekend als 'de 25-dagenregel'. Het is een systeem dat sommige werkgevers vrijstelt van sociale bijdragen voor sociocultureel werk. Die regeling wordt uitgebreid zodat de activiteiten die vroeger onder verenigingswerk vielen, nu ook mogelijk zijn in dit systeem. Het omvat dus zowel de sociaal-culturele sector als de sportsector.

De 25 dagen per jaar waarop de werkgever vrijgesteld is van sociale bijdragen wordt omgezet naar een pakket uitgedrukt in uren.

  • 300 uren/jaar voor alle activiteiten vermeld in artikel 17 met een plafond van 100 uren per kwartaal (3e kwartaal maximaal 190 uren)
  • 450 uren/jaar voor de sportsector met een plafond van 150 uren per kwartaal (3e kwartaal maximaal 285 uren)
  • Voor studenten is het plafond 190 uren/jaar

Er is niet echt een maximumbedrag voorzien voor de verloning, maar wil je gebruik maken van het gunstig fiscaal regime van 10%, dan is er wel een bovengrens bepaald van 7.460 euro (jaarlijks te indexeren). Daarnaast wordt er een minimumloon ingevoerd. Voor de meeste verenigingswerkers zal dit ongeveer 12 euro per uur bedragen.

In 2022 organiseerden we voor meer dan 1.200 deelnemers een gratis webinar met uitleg over de toepassing van de nieuwe regeling.

We verzamelden voor jullie de meest gestelde vragen. En we geven er een antwoord op.

Ga naar de meest gestelde vragen ›

Afbeelding
Verenigingswerk statuut

Wie komt in aanmerking?

Welke personen en welke organisaties mogen gebruik maken van dit systeem?
 

Ontdek het hier › 

De overeenkomst

Waar moet je op letten als je werkt met een arbeidsovereenkomst? Of download meteen een modelovereenkomst.

Meer info ›

Vergoedingen

Binnen artikel 17 betaal je loon uit. Welke minima en maxima zijn van toepassing? En hoeveel belasting moet je betalen?

Lees het hier ›

Aangifte van prestaties

Tot nu toe werden prestaties vooraf doorgegeven via de website van de overheid, www.verenigingswerk.be. Vanaf nu zal dat via een Dimona-aangifte gebeuren. Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is de elektronische manier waarop je als werkgever de RSZ op de hoogte brengt van een nieuwe tewerkstelling of de beëindiging van een overeenkomst.

De aangifte moet gebeuren voor aanvang van de activiteit via de applicatie van de overheid.

Dimona-aangifte ›

Daarnaast is er ook een applicatie beschikbaar om de resterende uren te raadplegen. Tip: de applicatie werkt beter als je Microsoft Edge gebruikt als browser.

Raadpleeg het contingent ›

Afbeelding
jury in het kajakpolo

Combineren met andere statuten?

Je mag aan de slag bij meerdere organisaties en ook in beide sectoren (sociocultureel en sport). In dat geval mag je gebruik maken van 450 uren per jaar voor alle activiteiten.

Jobstudenten hebben recht op 190 uren per jaar waarbij de kwartaalplafonds geldig blijven. Bij het overschrijden van de 190 uren, worden de extra uren afgetrokken van het studentenquotum (600 uren/jaar). 

De combinatie met andere veelgebruikte vergoedingssystemen zoals vrijwilligerswerk is mogelijk. Indien het binnen dezelfde organisatie moet het wel gaan om activiteiten van volledig verschillende aard.

Personen die een ziekte- of werkloosheidsuitkering ontvangen kunnen in principe geen verenigingswerk uitvoeren. Als je werkloos zou worden na het sluiten van de arbeidsovereenkomst mag je wel de overeenkomst uitdoen. Vergeet dan ook niet de uitbetalingsinstantie te verwittigen. Bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering moet de adviserend arts van het ziekenfonds goedkeuring geven. Op de dagen dat je verenigingswerk doet, ontvang je geen ongeschiktheidsuitkering.

 

Afbeelding
scheidsrechter
E-book over dit thema
Liever het volledige plaatje? We maken je sportclub wegwijs zodat je concreet aan de slag kan met verenigingswerkers.

Hulp nodig?

De nieuwe regeling verenigingswerk brengt heel wat extra administratie met zich mee. Sportwerk Vlaanderen regelt dit graag voor jou zodat jij kan focussen op wat telt: het sportieve. 

Sportwerk ontzorgt

Ontzorgen, wat wil dit nu concreet zeggen?

  • Sportwerk stelt de trainer tewerk tot 450 uur/jaar
  • De trainer ontvangt een afgesproken loon
  • De sportclub ontvangt maandelijks een factuur voor deze dienstverlening

Neem contact op met Sportwerk Vlaanderen ›

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Sponsoring
Geef jouw sponsorbeleid een duwtje in de rug met onze gratis Sponsortoolkit, een doe-het-zelf-pakket boordevol ...
Vzw
Doorloop de checklist om te zien of je niets over het hoofd ziet.
Boekhouding
Nee, dat moet niet. Een afwijkend boekjaar kan ook. Waar moet je op letten?