Intern reglement

Goed bestuur
Vzw
Sportclubs

De regels van je organisatie worden opgenomen in de statuten van de vzw. Daarnaast kan je de interne werking verder regelen via het intern reglement.

Het intern reglement is geen wettelijke verplichting en de wet legt ook geen inhoudelijke vereisten op. Je bent dus vrij om te bepalen hoe je dit document samenstelt. De inhoud van het intern reglement mag echter niet tegenstrijdig zijn met de wettelijke of statutaire bepalingen. Het is een aanvulling die de kans biedt tot duidelijke regels en afspraken over hoe jouw sportclub werkt. Op die manier vermijd je eventuele discussies.

Personen die zich aansluiten bij de club gaan akkoord met de statuten en het intern reglement van de vzw. Het reglement moet raadpleegbaar zijn voor ieder lid. Je moet de tekst echter niet openbaar maken via een publicatie in het Belgisch Staatsblad. In de statuten of bestuurlijke bekendmakingen dien je wel de datum van de laatste versie op te nemen. Dit betekent dat iedere wijziging van het intern reglement ook leidt tot een wijziging die je kenbaar moet maken via een publicatie in het Belgisch Staatsblad. Daarnaast moeten wijzigingen van het intern reglement steeds meegedeeld worden aan de leden.

Afbeelding
gymnastiek

Wij geven je alvast een eerste aanzet voor de opmaak van het intern reglement via het model, dat je hieronder kan downloaden.

Download

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Vzw
Welke documenten moet je indienen? We helpen je stap per stap.
Vzw
De meest recente bedragen voor de oprichting, statutenwijziging of bestuurswijziging in een vzw.
Vzw
Een kort overzicht van de verschillende leden van een vzw.