De statuten van je vzw wijzigen

Vzw
Wijzigingen
Sportclubs

Voor je een statutenwijziging doorvoert, moet je die uiteraard eerst in de algemene vergadering besproken en goedgekeurd hebben. Welke documenten moet je uiteindelijk indienen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank?

Hou eerst en vooral rekening met de meerderheid die je nodig hebt in de algemene vergadering.
Om na goedkeuring een statutenwijziging correct door te geven aan de griffie van de Ondernemingsrechtbank, heb je aanvraagformulieren I en II vzw nodig. Je kan deze formulieren na login gratis downloaden onderaan deze pagina.

Wat heb je nodig?

 • Aanvraagformulier I (in drievoud):
  • Luik A: Invullen
  • Luik B: Invullen
  • Luik C: /
 • Aanvraagformulier II (in drievoud):
  • Luik A: Invullen punt 1 en 2a
  • Luik C: Invullen wat relevant is
 • Uittreksel van het verslag van de Algemene Vergadering
  • Op gewoon A4-papier
  • Ondertekend
 • Gecoördineerde statuten
  • Volledige tekst van de statuten, inclusief de wijzigingen
  • Ondertekend
 • Kopie van persoonlijke identiteitsdocumenten
  • Van de neerlegger
 • Betalingsbewijs publicatiekosten Staatsblad
Afbeelding
Clubgrade Samen rond de Tafel

Van aanvraagformulier I vzw vul je luiken A en B in (luik C heb je dus niet nodig). Luik A bevat een aantal identificatiegegevens van de vzw. In luik B schrijf je de wijzigingen neer die de Algemene Vergadering bepaald heeft: de volledige tekst van de statuten incl. wijzigingen wordt vermeld (=gecoördineerde statuten). Onderaan in luik B komen de namen en functies van de bestuurders die de vzw rechtsgeldig vertegenwoordigen. Kijk in je statuten zelf na wie dit zijn: alle bestuurders, twee bestuurders, één bestuurder,... Op de achterkant van het laatste blad van luik B komen diezelfde namen en de handtekeningen. Dit betekent dat je de formulieren enkelzijdig moet afdrukken.

Van aanvraagformulier II vzw vul je het luik A en mogelijk ook Luik C (bv. bij wijziging boekjaar) in. Luik A bevat een aantal identificatiegegevens van de vzw (zoals luik A van aanvraagformulier I vzw). In luik C vul je de gewijzigde informatie in. De rest laat je blanco. Onderaan luik C komt de handtekening van de bestuurder die het formulier invult/indient op de griffie.

Je voegt bij het dossier ook nog een uittreksel van het verslag van de Algemene Vergadering waarop de wijzigingen vermeld staan . Het uittreksel moet ondertekend zijn door de bevoegde personen. Kijk na in je statuten wie dit zijn. Valt de vzw onder Ondernemingsrechtbank Gent? Dan moet het uittreksel ondertekend en geparafeerd worden door iedereen die de beslissing gemaakt heeft. In principe zijn dat alle leden van de AV maar in de praktijk aanvaarden ze het als alle bestuurders ondertekenen.

Daarnaast voorzie je als bijlage ook de gecoördineerde statuten. Dat is de volledige tekst van de statuten, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt (dit stemt overeen met de tekst die je in Aanvraagformulier I, Luik B vermeld hebt). Ook dit document moet ondertekend worden zoals het uittreksel van het verslag (zie hierboven).

Alvorens de ingevulde papieren in te dienen, moet eerst nog een publicatiekost aan het Belgisch Staatsblad betaald worden. Deze kost wordt jaarlijks geïndexeerd. Bekijk een recent overzicht van de publicatiekosten. Vervolgens dien je de formulieren in drievoud in (voeg ook een betalingsbewijs toe) bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank in de regio van je vzw. Het adres van de bevoegde Ondernemingsrechtbank vind je via de website van de FOD Justitie.

Afbeelding
skiër
Begeleiding over dit thema
De wondere wereld van de vzw. Je kan er makkelijk in verdwalen als sportclub. Hulp nodig? Onze expert helpt je op weg.

Downloads

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Vzw
Hier vind je een overzicht van alles wat je moet weten als bestuurder van een vzw en onze ondersteuning.
Vzw
Welke documenten moet je indienen? We helpen je stap per stap.
Vzw
Vragen rond het vzw-statuut? Oprichting, jaarlijkse verplichtingen of ontbinding: het komt in deze brochure allemaal aan bod!