Klantenlisting

Financiën
Btw
Sportclubs

Jaarlijks moet je sportclub een klantenlisting opmaken. Dat is een lijst waarin je alle btw-plichtigen vermeldt waaraan je in de loop van het voorgaande jaar goederen of diensten hebt verstrekt.

Je klantenlisting indienen kan je via Intervat, op een vrij gebruiksvriendelijke manier. Wil je meer info, kan terecht op de website van de FOD Financiën. Op de klantenlisting noteer je alle afnemers. De modelopgave (zie download onderaan) maakt meteen duidelijk welke gegevens je allemaal moet doorgeven.

Deadline voor indienen

Elke sportclub met een btw-boekhouding of die een actieve vrijstellingsregeling heeft, moet een klantenlisting indienen. Dat doe je jaarlijks en ten laatste op 31 maart. In de listing neem je alle 'klanten' op waaraan je meer dan 250 euro (excl. btw) op jaarbasis gefactureerd hebt. Enkel als ze zelf ook recht hebben op aftrek. Vrijgestelde activiteiten hoeven ook niet toegevoegd worden.
 

Opgelet! Je moet niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers indienen wanneer aan de volgende 2 voorwaarden voldaan wordt:

  • Je sportclub valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.
  • Je klantenlisting is een nihil-klantenlisting. Dat betekent dat je klanten ofwel (terecht) geen Belgisch btw-nummer hebben ofwel een Belgisch btw-nummer hebben maar de jaarlijkse omzet per klant met een Belgisch btw-nummer niet meer dan 250 euro bedraagt.

Met een vrijstelling vul je in vak ‘kleine onderneming’ je totale btw-belastbare omzet in. Bij de lijst van de klanten zal je 0 invullen in het vak van de btw.

Afbeelding
schermer

In de klantenlisting vul je ook een totaalbedrag omzet in. Dit bedrag omvat de btw-belaste omzet, zoals op deze website staat. Voor wie kiest voor de vrijstellingsregeling en een totale omzet (incl. vrijgestelde omzet) aangeeft van meer dan 25.000 euro, zal de fiscus ervan uitgaan dat je het grensbedrag van 25.000 euro m.b.t. de vrijstellingsregeling overschrijdt.

Ook interessant
Financiën
Voor wie regelmatig een btw-aangifte indient, ontwikkelde de overheid Intervat. Een online toepassing van FOD ...
Financiën
Btw
Veel sportclubbestuurders gaan ervan uit dat hun sportclub niets met btw te maken heeft. Maar niets is minder waar.
Financiën
Verricht jouw sportclub btw-belastbare activiteiten, dan ben je verplicht om een btw-nummer aan te vragen bij ...