Medecontractant, wat is dit en hoe verwerk je dit boekhoudkundig?

Financiën
Boekhouding
Btw
Sportclubs

Bij werken aan je gebouw krijgt je vzw mogelijk een factuur zonder btw en met de vermelding “btw te voldoen door de medecontractant – artikel 20 K.B. nr 1”. De leverancier rekent dus geen btw aan op zijn factuur. Betekent dit dat je gewoon geen btw moet betalen? Nee, je club zal zelf de btw moeten berekenen en doorstorten aan de fiscus.

Voor de fiscus is dit een nuloperatie, ze ontvangt uiteindelijk nog steeds evenveel btw. Voor jullie sportclub is dit niet noodzakelijk het geval, dit is volledig afhankelijk van jullie btw-statuut en wijze van aftrek.

De normale werkwijze is dat een leverancier btw aanrekent. Zodra die leverancier een factuur opmaakt aan de sportclub, moet die btw echter opgenomen worden in de btw-aangifte. In dit geval krijgt hij de btw pas terug wanneer de klant uiteindelijk betaalt, wat veel later kan zijn. Zo schiet de leverancier dus de btw voor. Bij het principe van medecontractant wordt die btw niet aangerekend op de factuur (en schiet de leverancier niet voor). De club betaalt de btw rechtstreeks aan de fiscus, door die op te nemen in de btw-aangifte. De fiscus wil namelijk de verschuldigde btw uiteraard ontvangen.

Afbeelding
padelracket

Als club plaats je deze btw dus sowieso bij verschuldigde btw. De hoeveelheid te recupereren btw is afhankelijk van hoe je club btw in aftrek neemt.

Voorbeeld

Een factuur van 5.000 euro (excl. 21% btw), waarop geen btw aangerekend wordt volgens het medecontractant principe, wordt ontvangen.

Welke bedragen in welke roosters van je btw-aangifte ingevuld moeten worden, hangt af van de methode waarmee de club btw in aftrek neemt: algemeen verhoudingsgetal of werkelijk gebruik.

ALGEMEEN VERHOUDINGSGETAL, BV. 60%

Als je bovenstaande verrichting verwerkt in een btw-boekhouding volgens het algemeen verhoudingsgetal:

 • Rooster 82: 5.420 euro (5.000 euro + 420 euro niet aftrekbare btw)
 • Rooster 87: 5.000 euro
 • Rooster 56: 1.050 euro
 • Rooster 59: 630 euro (zijnde 60% van 1.050 euro)

WERKELIJK GEBRUIK

Indien je btw in aftrek neemt volgens het werkelijk gebruik, hangt het af van de activiteit waarop de uitgave betrekking heeft:

1) Belastbare activiteit - 100% in aftrek nemen:

 • Rooster 82: 5.000 euro
 • Rooster 87: 5.000 euro
 • Rooster 56: 1.050 euro
 • Rooster 59: 1.050 euro

2) Vrijgestelde activiteit - 0% in aftrek nemen:

 • Rooster 82: 6.050 euro
 • Rooster 87: 5.000 euro
 • Rooster 56: 1.050 euro
 • Rooster 59: 0 euro
Ook interessant
Financiën
Voor wie regelmatig een btw-aangifte indient, ontwikkelde de overheid Intervat. Een online toepassing van FOD ...
Boekhouding
Deze brochure helpt sportclubs wegwijs in hun boekhoudkundige verplichtingen.
Boekhouding
Op zoek gaan naar de juiste software, kan een hele uitdaging zijn! We maken je club wegwijs.