Moet je bij een inbreuk op het auteursrecht de schadevergoeding betalen?

Communicatie
Sportclubs
Sportfederaties

Iedere organisatie gebruikt beeldmateriaal in haar communicatie. Een nieuwsbrief of website heeft nu eenmaal meer effect met foto's en video's. Maar wat als je, al dan niet per ongeluk, beeldmateriaal hebt gebruikt waarvoor je de toelating van de auteur niet had? 

Heb je een inbreuk gemaakt op het auteursrecht? 

Indien je zelf de fout vaststelt, zet die dan meteen recht en verwijder het beeldmateriaal. Gebruik steeds rechtenvrij materiaal.

Bij fout gebruik van beeldmateriaal maak je kans om gecontacteerd te worden door een beheersentiteit. Zij kunnen van jou een schadevergoeding eisen. 

Een beheers-wat?

Een beheersentiteit is een vennootschap die via zoeksoftware het internet afspeurt naar inbreuken op auteursrechten. Zij beschermen de copyright en doen dit in opdracht van fotografen en persagentschappen. Vervolgens contacteren ze de inbreukmaker en zetten ze die onder druk om licenties te betalen met eenzijdig opgelegde tarieven en verhogingen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het soort materiaal en de context waarin het gebruikt werd.

Een organisatie zoals Visual Rights Group (vroeger: Permission Machine) is hier een voorbeeld van.

Afbeelding
Camera_auteursrechten
Als jouw sportclub of -federatie zo'n verzoek ontvangt, moet je dan gewoon betalen?

Nee! Het is belangrijk om je goed te informeren. We geven je enkele tips.

  • Leg de bewijslast bij de eiser

Laat hen aantonen dat de maker van het beeldmateriaal hen gemandateerd heeft om de auteursrechten te innen. Vraag de eiser ook om te bewijzen dat de foto of video, waar het om gaat, wel degelijk beschermd is door auteursrecht.

  • Kijk na of het gaat om een originele creatie

Bij een foto bijvoorbeeld moet de fotograaf creatieve keuzes gemaakt hebben over de lichtinval, het kader, de invalshoek, de compositie... Ook hier kan je vragen om bewijzen indien de originaliteit niet duidelijk is.

  • Controleer de duur van de bescherming

De bescherming door het auteursrecht wordt beëindigd 70 jaar na het overlijden van de auteur. Betreft het dus heel oud beeldmateriaal? Dan bestaat de kans dat het werk nu onder het publiek domein valt.

  • Ga na of het misschien om een uitzondering gaat

In het Wetboek Economisch Recht staan heel wat uitzonderingen op de auteursrechten. 

  • Onderhandel over de vergoeding

Stel dat de conclusie is dat je een inbreuk pleegde op het auteursrecht, ga dan zeker in onderhandeling over een redelijke schadevergoeding. Het is in je voordeel als bijvoorbeeld het beeldmateriaal niet wijd verspreid werd of het recent gepubliceerd werd. Visual Rights Group hanteert namelijk een willekeurige vaststelling van de vergoeding. Deze sluit niet aan bij indicatieve tarieven en wordt opgedreven met onbewezen onkosten.

Wist je dat?

Auteursrechten laten de maker van het werk bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk openbaar wordt gemaakt of gereproduceerd. Auteursrechten verkrijg je ook automatisch. Het werk moet nergens geregistreerd worden. Ook het ©-icoontje is niet vereist en het ontbreken ervan betekent niet dat er geen copyright is.

Ook interessant
Communicatie
Speel je muziek af in je sportclub? Organiseer je een evenement? Of wil je het WK op groot scherm uitzenden ...
Communicatie
Mag ik foto's steeds publiceren? En wat als iemand niet op de foto wil?
Communicatie
Je sportclub of sportfederatie in de pers! Mag je zomaar de tekst copy-pasten?