Patrimoniumtaks

Financiën
Patrimoniumtaks
Sportclubs

De patrimoniumtaks is een jaarlijkse belasting op het patrimonium van verenigingen zonder winstoogmerk. Niet onbelangrijk voor sportclubs dus! In de praktijk merken we dat velen er geen weet van hebben of niet exact weten wat er belast wordt. We helpen je op weg.

De taks tot vergoeding der successierechten

Wanneer een natuurlijk persoon overlijdt, moeten de erfgenamen successierechten betalen. Het patrimonium (of het geheel van de bezittingen) dat binnen een (sport)vereniging wordt opgebouwd, ontsnapt echter volledig aan die successierechten. Om dat verlies te compenseren, bestaat de 'taks tot vergoeding der successierechten', ook wel de patrimoniumtaks genoemd. 

Het toepassingsgebied? In principe is de patrimoniumtaks beperkt tot vzw's en private stichtingen. Elke sportclub of sportfederatie (in de vorm van een vzw) is er met andere woorden aan onderworpen. Handelsvennootschappen en feitelijke verenigingen betalen deze vermogensbelasting niet.

 

Afbeelding
het water induiken

Welk vermogen wordt belast?

Heeft je vzw een vermogen van minder dan 25.000 euro? Dan is je sportclub in zijn geheel vrijgesteld van de patrimoniumtaks. Je bent ook niet verplicht om een aangifte in te dienen . Het is wél verplicht om je vrijstelling te melden via een antwoordstrookje of aangifteformulier. 

  • Heb je een uitnodiging om aangifte te doen ontvangen, dan heb je onderaan de brief een strookje dat je daarvoor kunt invullen en terugsturen naar het kantoor Rechtszekerheid.

  • Heb je geen uitnodiging om aangifte te doen ontvangen, dan neem je het best rechtstreeks contact op met het bevoegde kantoor.

Is het vermogen van jouw vzw hoger dan 25.000 euro? Dan betaal je 0,17 procent belastingen en moet je jaarlijks een aangifte doen. Tenzij de totale taks lager ligt dan 500 euro, dan kan je een aangifte voor de komende 3 jaar indienen.

Afbeelding
zwemmen
Begeleiding over dit thema
Wil je meer duidelijkheid in het kluwen van fiscale regels waarmee je als sportclub rekening moet houden?

Wanneer moet je de aangifte doen?

De patrimoniumtaks betaal je altijd in het begin van het jaar. In de maand januari of februari zal je een uitnodiging 'jaarlijkse taks op vzw's' ontvangen van het bevoegde registratiekantoor. Je moet de aangifte dan ten laatste 31 maart indienen.

Het belastbare vermogen

We krijgen vaak de vraag of een sportclub een concessie moet meenemen in het belastbare vermogen? Nee. Een concessie is geen zakelijk recht, zoals bij vruchtgebruik of erfpacht. Je kan een concessie vergelijken met een huur die je betaalt. 

En neem je liquide middelen mee in het belastbare vermogen? Die vraag kunnen we niet met ja of nee beantwoorden. Het is afhankelijk van het doel van de liquide middelen:

  • Zijn de liquide middelen bedoeld om het komende jaar te dekken? Dan hoef je die niet mee te nemen in het belastbare vermogen. Het gaat dus eigenlijk over een noodzakelijke kasvoorraad.  
  • Zijn de liquide middelen bedoeld voor de lange termijn, dan neem je die wel mee in het belastbare vermogen.
  • In de praktijk wordt het onderscheid hier meestal gemaakt op basis van je zichtrekening en de spaarrekening. Geld die op je zichtrekening staat wordt aanzien als liquide middelen bedoeld om het komende jaar te dekken. Geld die op een spaarrekening staat kan worden gezien als middelen bedoeld voor de lange termijn.

Voorbeeld

Je hebt als sportclub 50.000 euro die niet bedoeld is om de kosten van het komende jaar te dekken. In dat geval reken je de 50.000 mee in het belastbare vermogen. Daardoor zal het verschil in de verschuldigde patrimoniumtaks jaarlijks 85 euro bedragen (0,17% x 50.000).

Afbeelding
administratie

In onze 'handleiding patrimoniumtaks' krijg je alle praktische informatie over hoe je de aangifte indient en (eventueel) betaalt. Op de website van de FOD Financiën vind je ook heel wat informatie.

Downloads

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Financiën
Btw
Veel sportclubbestuurders gaan ervan uit dat hun sportclub niets met btw te maken heeft. Maar niets is minder waar.
Financiën
Zelfs wanneer je geen enkele belasting verschuldigd bent, moet je erover waken dat je een nihil-aangifte doet.
Financiën
Een omzet uit restaurant- en cateringdiensten die hoger ligt dan 25.000 euro op jaarbasis? Dan zal je er ...