Scoor met teamreglementen

Sportparticipatie
Clubbinding
Sportclubs
Sportfederaties

Sporters die mogen meedenken over het hoe-en-waarom van je clubwerking zullen minder snel de club verlaten. Logisch! Je geeft hen de kans om verantwoordelijkheid op te nemen en hun eigen parcours mee uit te werken. Natuurlijk zal niet iedere sporter toehappen, maar het is wél een sterk signaal dat je als club kan geven. Zo werk je aan een sterke ledenbinding!

Zo pakt Molenbeek Rebels het aan!

Molenbeek Rebels is een basketbalclub voor meisjes. Het hoofddoel is niet zozeer sportief succes, maar wel meisjes empoweren. Hoe ze dat doen? De meisjes runnen zelf de club!

Wenke Thewis, coördinator van Molenbeek Rebels Basketball, geeft een woordje uitleg bij één van hun initiatieven: het teamreglement.

"De 3 pijlers van onze werking zijn gelijkheid, gedeeld leiderschap en eigenaarschap. Vanuit die visie kiezen we ervoor om kinderen en jongeren zelf hun eigen teamreglement te laten maken. Het resultaat? Er is een brede gedragenheid, én de speelsters leren een handvol skills ontwikkelen en gebruiken."

Afbeelding
groepsfoto Molenbeek Rebels

We willen geen reglement opleggen. We kiezen er bewust voor om kinderen en jongeren hun eigen reglement te laten opstellen. En ook de uitvoering ervan te bewaken.

Wenke Thewis
Coördinator

Opstellen van de regels

Hoe verloopt dat proces dan precies? Wenke: "Coaches en spelers zijn evenwaardige partners bij het maken van het teamreglement. Zo start de coach het gesprek op vanuit de vraag naar de waarden van de club: wat vinden speelsters belangrijk, waar staan we voor? Van zodra die waarden zijn opgelijst, starten de speelsters met mogelijke regels voor te stellen. En dat gaat van praktische regels (bv. op tijd komen) tot sociale regels (bv. omgaan met elkaar). Daarna volgt een debat, komt de groep tot een consensus en wordt de teamregel genoteerd."

Afbeelding
basketmeisjes presenteren hun teamreglement

De coach als evenwaardige partner

"Participatie vraagt veel van een coach. Die moet zich enerzijds zelf kwetsbaar durven opstellen. De coach volgt ook de gekozen regels, en legt zich dus neer bij een beslissing die hij zelf niet zou nemen, durft zijn ongelijk toegeven, moet open en aanspreekbaar zijn,... Dat is behoorlijk moeilijk, want clubs zijn traditioneel 'top down' georganiseerd en coaches zijn daarin een autoriteit naar wie spelers luisteren. 

Anderzijds verwachten we bij Molenbeek Rebels dat de coach het proces omkadert en een veilige omgeving creëert, waarin kinderen en jongeren aangemoedigd worden om te zeggen wat ze denken. Hij geeft bv. een beeld van welke beslissingen de groep zal moeten nemen, wanneer iemand de regels niet volgt."

Durven loslaten als club

Wil je club hiermee aan de slag gaan, dan zullen je coaches bereid moeten zijn om écht inspraak te geven. Wat allemaal in het teamreglement kan komen, bepaalt iedere club uiteraard voor zichzelf. Maar belangrijk is om niet te verzanden in een soort 'schijnparticipatie'. Je moet dus durven loslaten. Waarom laat je spelers bijvoorbeeld niet mee bepalen hoeveel speelminuten iemand krijgt? Of hoe vaak iemand aanwezig moet zijn op training om te mogen spelen?

Welke impact mag je verwachten op je clubwerking? Coördinator Wenke ziet bij Molenbeek Rebels als positieve gevolgen vooral de evolutie naar zelfsturende teams en de persoonlijke groei van individuele speelsters. "Teams leren dat een open gesprek ertoe leidt dat iedereen zich gehoord voelt. We zetten stappen naar een plek waar iedereen gelijk is en de speelsters elkaar gaan aansturen. Ze leren op deze manier ook debatteren en argumenteren, feedback geven en ontvangen, rechtvaardig oordelen en beslissingen motiveren." 

Een leuk extraatje: ouders leggen zich veel makkelijker neer bij het reglement. Want het zijn hun dochters die de regels bepalen, en niet de club van bovenuit.

Wenke Thewis
Coördinator
Ook interessant
Sportparticipatie
Sfeer! Vriendschap! Emoties delen! Plezier maken! Antwoorden die hoog scoren bij clubsporters, wanneer je ...
Sportparticipatie
Het inschrijvingsmoment is het startschot van een mooi en lang avontuur met je nieuwe leden. Toch hebben veel ...
Sportparticipatie
Lidgeld, een sportoutfit waarin je uitblinkt, een traktatie in de kantine na een klinkende overwinning of een ...