Stappenplan GDPR

Privacy
Sportclubs
Sportfederaties

Sinds mei 2018 moet de Europese Verordening rond GDPR (of General Data Protection Regulation) toegepast worden. Deze Europese uniformisering van de privacywetgeving op het vlak van verwerking en bescherming van persoonsgegevens zal gevolgen hebben voor zowel grote als kleine organisaties.

Om je sportorganisatie te ondersteunen, maakten we deze beknopte handleiding op. In combinatie met de tools waarnaar verwezen wordt, moet het je sportorganisatie in staat stellen om een GDPR-beleid uit te werken met beperkte administratieve last. Je kan de tools downloaden in de kennisbank onder het thema Privacy, of verder op deze pagina direct doorklikken naar de eerste stap.

Begrippen

Volgende begrippen worden in dit stappenplan vaak gebruikt, en zijn dus handig om vooraf even door te nemen.

 • Verwerking: alles wat je kan doen met een (persoons)gegeven, van het verzamelen, raadplegen, verspreiden, koppelen en registreren tot het vernietigen van gegevens
 • Persoonsgegevens: gegevens over een identificeerbaar natuurlijke persoon zoals naam, adres, geslacht, lichamelijke of psychische kenmerken, geaardheid, vrijetijdsbesteding, opleiding, beroep, prestaties, resultaten, ...
 • Betrokken persoon: leden, deelnemers, enz. wiens gegevens je verwerkt
 • Verwerkingsverantwoordelijke: de rechts- of natuurlijke persoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen van de verwerking vaststelt.
 • Derde - verwerker: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die/dat op instructie van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • Derde - ontvanger: een natuurlijk of rechtspersoon die geen betrokkene, verantwoordelijke of verwerker is. Een derde ontvangt persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, en kan deze gegevens eventueel zelf verwerken volgens eigen bepalingen (niet volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke).

  Volg onze e-learning

  Klinkt GDPR/AVG als een afkorting die je te vaak hebt gehoord, maar waar je niets vanaf weet? Laten we daar nu verandering in brengen!

  Naar het leerplatform ›

  Download

  Document niet zichtbaar

  Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

  Ook interessant
  Privacy
  GDPR of AVG? Wat is het nu juist?
  Privacy
  Een goed privacybeleid begint met een bewustmaking rond privacy
  Privacy
  Zorg dat je een goed zicht krijgt op de gegevensverwerking in je sportorganisatie.