(Ver)bouwplannen en de inhoudingsplicht

Financiën
Sportclubs

Heeft je sportclub bouwplannen? Hou er dan rekening mee dat je in de bouwsector verplicht bent om na te gaan of de aannemer schulden heeft op gebied van fiscaliteit en sociale zekerheid. Zo ja, dan moet je als opdrachtgever (dus jij als sportclub) een inhouding doen. Doe je dat niet, dan kunnen de schulden op de opdrachtgever zelf verhaald worden. Heb je als vzw (ver)bouwplannen? Neem dan onderstaande stappen even door.

Controleer schulden op gebied van fiscaliteit

1. Check de inhoudingsplicht

Ga naar www.checkinhoudingsplicht.be en controleer of je aannemer schulden heeft. Gebruik daarvoor het ondernemingsnummer.

 • Verschijnt er een groen scherm, dan zijn er geen schulden bij de aannemer.
 • Verschijnt er een grijs scherm, dan beschikt de administratie niet over voldoende gegevens. Het is aan jou als opdrachtgever om een attest van de schuldentoestand te vragen aan de aannemer.
 • Verschijnt er een rood scherm, dan zijn er schulden en ben je als opdrachtgever verplicht om een inhouding op de factuur te doen.

Het bedrag van de inhouding hangt af van het factuurbedrag.

 • Is het bedrag lager dan 7.143 euro (excl. btw)? Hou dan 15% van het factuur bedrag in (excl. btw).
 • Is het bedrag hoger of gelijk aan 7.143 euro (excl. btw)? Vraag dan een attest op bij de aannemer waaruit blijkt hoe groot de schuld is op het moment van de betaling van de factuur. Het attest is 20 dagen geldig.
   

Let op: deze wetgeving is enkel van toepassing op rechtspersonen en niet op particulieren. Meestal gaat het om opdrachten tussen bedrijven onderling, maar vzw’s zijn ook rechtspersonen en vallen dus onder de inhoudingsplicht.

Afbeelding
hockeystick

Gebeurt de betaling van de factuur tijdens die periode en:

 • is het bedrag op het attest kleiner dan 15% van het te betalen bedrag (excl. btw)? Beperk dan de inhouding en de storting tot het bedrag op het attest.
 • is het bedrag op het attest groter dan 15% van het te betalen bedrag (excl. btw)? Dan doe je een inhouding en storting van 15% van de totale factuurwaarde (excl. btw).

2. Verstuur een kopie van de factuur

Het opsturen van een factuur is een wettelijke verplichting, bij voorkeur naar CPIC.FINwithholdingobligation@minfin.fed.be.

 • als onderwerp van de mail noteer je 'Factuur + het ondernemingsnummer van de (onder)aannemer'
 • als bijlage voeg je de factuur toe, met dezelfde titel

Het is ook mogelijk om de factuur per post op te sturen. Naar dit adres:

FOD Financiën
Inningscentrum
North Galaxy Toren A
Dienst Inhoudingen FOD Financiën
Koning Albertlaan II 33 bus 432
1030 Brussel

3. Betaal op het rekeningnummer van FOD Financiën

IBAN BE33 6792 0023 2046
BIC PCHQBEBB

Met als mededeling:

 • ondernemingsnummer van de (onder)aannemer
 • de naam van de (onder)aannemer 
 • het bedrag en de datum van de factuur waarop de storting betrekking heeft

Let op: deze gegevens moeten verplicht vermeld worden, zodat de (onder)aannemer geïdentificeerd kan worden.

Meer informatie over de inhoudingsplicht op de website van FOD Financiën.

Controleer schulden op gebied van sociale zekerheid

Voor sociale schulden moet je hetzelfde principe toepassen, maar de inhoudingen zijn verschillend.

Afbeelding
groepsles

1. Check de inhoudingsplicht

Ga naar www.checkinhoudingsplicht.be en controleer of je aannemer sociale schulden heeft. Gebruik daarvoor het ondernemingsnummer. 

Zijn er sociale schulden, dan moet je 35% van het verschuldigde bedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ.

2. Betaal op rekeningnummer van de RSZ

IBAN BE76 6790 0001 9295
BIC PCHQBEBB

Meer informatie over de inhoudingsplicht op de website van de Sociale Zekerheid.

Ook interessant
Financiën
De grens tussen wel of niet btw-plichtig is soms dun. We zetten alles duidelijk voor je op een rij.
Financiën
Is je sportclub een feitelijke vereniging? Dan kan je ook btw-plichtig zijn.
Financiën
Wil je als club je sportaccommodatie verhuren aan derden? Dat kan. Hou rekening met een aantal btw-regels!