Vrijstelling van onroerende voorheffing: hoe zit dat?

Financiën
Sportclubs
Sportfederaties

Wist je dat je jaarlijks enkele honderden euro’s kunt besparen op jouw belastingen? Als gebruiker van private sportaccommodatie heb jij (of jouw verhuurder) namelijk recht op vrijstelling van onroerende voorheffing, als je voldoet aan alle voorwaarden. Een kostenpost die vaak onderschat wordt. 

Wat is onroerende voorheffing?

Onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting die eigenaars betalen voor hun gronden en gebouwen. Zo dus ook voor sportinfrastructuur. Wat veel sportclubs niet weten is dat je als eigenaar hiervoor vrijgesteld kan worden.

Deze vrijstelling gebeurt niet automatisch maar moet momenteel nog altijd zelf aangevraagd worden, wat in de praktijk niet altijd gebeurt. Zo zijn er heel wat onnodige kosten met bijhorende administratie, middelen die je als sportclub liever ergens anders inzet natuurlijk.

Afbeelding
Zitplaatsen in sportstadium

Wie heeft recht op deze vrijstelling?

Ofwel is een sportclub (vzw) zelf eigenaar, vruchtgebruiker, bezitter, erfpachter of opstalhouder van een pand en dus belastingplichtige. Hierdoor kan de sportclub zelf vrijgesteld worden van onroerende voorheffing. Ofwel huurt of gebruikt de sportclub of de sportdienst (vzw of feitelijke vereniging) het gebouw van een privépersoon, een parochiale of dekenale vzw, een school… In dit geval is de eigenaar belastingplichtige en kan die worden vrijgesteld.

Welke voorwaarden zijn er?

  • de sportclub moet met systematisch karakter onderwijs verstrekken (met een voldoende en regelmatige fysieke inspanning – 30 weken per jaar)
  • de verhouding leermeester – leerling moet in orde zijn (dus gekwalificeerde lesgevers inschakelen – gekwalificeerd staat hier voor ‘een VTS diploma hebben of hiermee gelijkgeschakeld zijn’)
  • er mag geen winstbejag nagestreefd worden
  • hoofzakelijke bestemming van de onroerende goederen zijn didactische doeleinden

Je vindt alle voorwaarden in de omzendbrief van de Vlaamse Belastingdienst. Voor het indienen van een bezwaarschrift neem je deze tekst best goed door.

Bekijk de toepassingsvoorwaarden › 

Veel sportclubs maken gebruik van infrastructuur van de gemeente. Deze infrastructuur is sowieso vrijgesteld van onroerende voorheffing.

Hoe vraag je de vrijstelling aan?

De vrijstelling vraag je aan door een bezwaarschrift in te dienen. De Vlaamse Belastingdienst onderzoekt daarna als je voldoet aan alle voorwaarden en als de grond en/ of terreinen gebruikt worden voor één van de in de wet gestelde doeleinden. Als sportclub maak je hier gebruik van de vrijstelling voor onderwijs.

Dien een bezwaarschrift in

Wanneer?

Het bezwaarschrift moet je versturen binnen de 3 maanden na de verzenddatum van het aanslagbiljet.

Jaarlijks bezwaarschrift indienen

Voor sportclubs is het momenteel niet mogelijk om een definitieve vrijstelling te krijgen. Je moet nog steeds jaarlijks een bezwaarschrift indienen, na het ontvangen van het aanslagbiljet voor onroerende voorheffing.

De Vlaamse Sportfederatie en Sport Vlaanderen werken momenteel samen om ook voor de sportsector een vereenvoudigde procedure te kunnen krijgen in de toekomst.

Ook interessant
Financiën
Een financiële gids van A tot Z voor sportclubs. Kom er alles over te weten in dit handige overzicht.
Duurzaamheid
De energiecrisis hakt stevig in op onze samenleving, ook op onze sportclubs. Het Vlaams parlement keurde ...
Financiën
Assist is een boekhoud- en administratieprogramma voor sportclubs sinds 2022.