Wat is een vereniging zonder winstoogmerk?

Vzw
Terminologie
Sportclubs

Een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) is een vereniging die bestaat uit een groep personen die een nobel doel nastreven. Een vzw heeft rechtspersoonlijkheid, een feitelijke vereniging niet.

Dat wil zeggen dat zij kan optreden als een aparte juridische entiteit met eigen rechten en plichten, los van haar leden. Daardoor is het mogelijk dat de vzw bezittingen beheert, schulden en vorderingen heeft of contracten sluit in naam van de vereniging.  

De (bestuurs)leden van de vzw moeten hun persoonlijke vermogen niet in de schaal werpen voor de vereniging bij schade en zij kunnen slechts in beperkte en uitzonderlijke gevallen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als er iets misloopt in de vzw. De vzw leidt dus haar eigen, juridisch leven, onafhankelijk van haar leden. 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)

Er wordt niet langer gesproken over een 'vereniging zonder winstoogmerk' door de invoering van het WVV, maar van een 'vereniging zonder winstuitkering'. Sindsdien geldt deze definitie: 

"Een vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen/leden. Zij streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig." 

Ook interessant
Vzw
Vragen rond het vzw-statuut? Oprichting, jaarlijkse verplichtingen of ontbinding: het komt in deze brochure allemaal aan bod!
Vzw
Maak je keuze tussen de klassieke manier of de oprichting via e-griffie.
Vzw
Er zijn een aantal manieren waarop je je vzw kan stopzetten.