Hoe kan een vzw ontbonden worden?

Vzw
Wijzigingen
Sportclubs

Er zijn een aantal manieren waarop je je vzw kan stopzetten. Zo is het mogelijk dat de leden van de AV vrijwillig beslissen om de vzw te ontbinden. Maar het is ook mogelijk dat de ontbinding een sanctie is voor het niet naleven van bepaalde vormvereisten of plichten. Welke verschillende vormen van ontbinding bestaan er?

Vrijwillige ontbinding

1. Je roept op een correcte manier (zie statuten) de AV samen en je voegt een agenda toe waar het punt ‘ontbinding’ op vermeld is. 

 • Schriftelijk (per brief of mail) 
 • Minstens 15 dagen voor de datum van de AV (tenzij statuten strenger zijn) 
 • Agenda toegevoegd met het punt ‘ontbinding’ vermeld

2. Op de AV moet 2/3e van de leden vertegenwoordigd zijn. De beslissing tot ontbinding moet door ten minste 4/5e van de vertegenwoordigde leden gesteund worden. 

3. Duid een of meerdere vereffenaar(s) aan die het passief zullen afhandelen (indien nog nodig) en die het netto-actief zullen bepalen en bestemmen volgens de regels zoals bepaald in de statuten. Als alles afgehandeld is mag de vereffening in dezelfde AV afgesloten worden. 

4. Er wordt een nieuwe (of als er al een vereffening gebeurd zou zijn, op dezelfde) AV samengeroepen waarin de vereffening afgesloten en goedgekeurd wordt door de AV. 

5. De beslissing tot ontbinding moet vervolgens neergelegd en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. 

Vul hiervoor de formulieren 1 en 2 correct in.  Om een vzw te ontbinden, vul je volgende zaken in:

 • Aanvraagformulier 1 (in drievoud) 
  • Luik A: Invullen 

  • Luik B: Invullen (= tekst met beslissing dat er ontbonden wordt, vereffenaar aangeduid en afgesloten wordt) 

  • Luik C: Niet invullen

 • Aanvraagformulier 2 (in drievoud) 

  • Luik A: Invullen 1° en 2°a) 

  • Luik C: Invullen 2°, 4° (bestuurders ontslaan (E)), 8°​ en 9° 

  • Duid ook de benoemde (en achteraf de van hun taak ontslagen) vereffenaars in Aanvraagformulier 2 Luik C, 4°. 

Afbeelding
administratie

Voeg ook nog het verslag van de AV toe (in tweevoud). 

Let erop dat je binnen de 30 dagen na de beslissing tot ontbinding de documenten neergelegd hebt op de griffie.​ 
Let erop dat je vanaf de beslissing tot ontbinding op de (eerste) AV alle briefhoofden en officiële correspondentie voorziet van de woorden ‘vzw in vereffening’. Op die manier weten de schuldeisers ook dat de vzw binnenkort niet meer zal bestaan. 

Gerechtelijke ontbinding

Als een vzw de wettelijke verplichtingen niet naleeft, dan kan ze als sanctie ontbonden worden. Wat zijn de mogelijke schendingen die tot ontbinding kunnen leiden?  

 • de vzw telt minder dan drie werkelijke leden 

 • de middelen van de vzw worden gebruikt in strijd met het statutaire doel 

 • de vzw legt gedurende meer dan drie opeenvolgende jaren geen jaarrekening neer 

Afbeelding
skiër
Begeleiding over dit thema
De wondere wereld van de vzw. Je kan er makkelijk in verdwalen als sportclub. Hulp nodig? Onze expert helpt je op weg.

Download

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Vzw
Maak je keuze tussen de klassieke manier of de oprichting via e-griffie.
Vzw
Vragen rond het vzw-statuut? Oprichting, jaarlijkse verplichtingen of ontbinding: het komt in deze brochure allemaal aan bod!
Digitalisering
Mag je je leden ook schriftelijk of digitaal samenroepen? Ja, dat mag!