Wat zijn AV dagen? Hoe kan je ermee omgaan?

Werkgevers
Sportclubs
Sportfederaties

Personeel in dienst als federatie of club? Hou rekening met het recht op arbeidsvrijstelling voor oudere werknemers.

Een gemiddelde arbeidsduur is 38u per week. In paritair comité 329 hebben werknemers vanaf 45 jaar recht op arbeidsvrijstellingsdagen (de zogenaamde “AV dagen” 45+, 50+ en 55+). Dit tenzij de werknemer een leidinggevende functie of vertrouwenspost heeft.
De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur zakt zo naar:

 • 45+ : 36u per week.
 • 50+ : 34u per week.
 • 55+ : 32u per week.

Deze vermindering van arbeidsduur krijgt meestal vorm als extra verlof. Elk uur arbeidsvrijstelling = 6 extra verlofdagen per jaar.

Dit extra verlof voor oudere werknemers legt vaak druk op het functioneren van de organisatie.
Enkele maatregelen om de stoom in de ketel te houden.

Bepaal opnamemodaliteiten van de AV dagen in het arbeidsreglement

Verlof is een recht. Maar voor elke verlofregeling bepaalt jouw organisatie in het arbeidsreglement hoe ze kan opgenomen worden. Zo ook voor de AV-dagen.

Enkele voorbeelden.

 • enkel tijdens de schoolvakanties (of juist niet)
 • niet aaneensluitend bij een andere vakantieperiode (of juist wel)
 • enkel nadat ze zijn verworven, en uiterlijk tijdens de kerstvakantie
 • in snipperdagen
 • in stukken van dagen
 • pas nadat de wettelijke vakantie en de vervangende feestdagen zijn opgenomen
 • ...

Zet een 'cafetariaplan' op poten

AV dagen worden doorgaans opgenomen onder de vorm van verlof- of compensatiedagen. Via een organisatie-cao of een schriftelijk akkoord met de medewerker op diens verzoek kan je hiervan afwijken. Er kan een "cafetariaplan" uitgewerkt worden, waarbij verschillende keuzemogelijkheden worden geboden aan de werknemer om de arbeidsduurvermindering te realiseren, zoals:

 • bepaalde dag(en) van de week een aantal uren vroeger stoppen
 • bepaalde dag(en) van de week een aantal uren later beginnen
 • overdracht van de 55+ AV dagen naar het einde van de loopbaan (zie hieronder)

Draag ze over naar einde loopbaan

De 55+ AV dagen kunnen via een organisatie-cao "opgespaard" worden. Om ze op het einde van de loopbaan op te nemen en zo wat vroeger te stoppen met werken.

Meer info over deze verschillende opties? Op zoek naar een model van organisatie-cao? Ga naar de website van Sociare.
Werkend lid van de Vlaamse Sportfederatie? Log in, klik door naar "kennisbank 329", "verlof", "afwezigheden".

Ook interessant
Werkgevers
Loonbarema's in de sportsector, het is wat een kluwen. We ontwarren de knoop.
Werkgevers
Gaat jouw organisatie voldoende in open gesprek met je medewerkers?
Werkgevers
Een EK hier, een WK ginder. Hoe vergoed je kosten in het buitenland?