5 op de 10 sportclubs zoekt extra coaches

Vergoedingen

De helft van de 18.500 sportclubs in Vlaanderen is op zoek naar extra trainers. Bij liefst 8 op de 10 zoekende clubs verloopt die zoektocht bijzonder moeilijk. Het trainerstekort zorgt er ook voor dat een derde van de sportclubs geen nieuwe leden meer toelaat of niet meer sporturen kan aanbieden.

Nijpend tekort

Vandaag telt Vlaanderen zo’n 73.000 gemotiveerde trainers. Dat aantal stijgt elk jaar. Ondanks de positieve trend en de inspanningen van de sportfederaties en sportclubs om mensen warm te maken voor het trainersvak, kan het trainerskorps in Vlaanderen de toename aan sportende Vlamingen niet volgen. 

Dat blijkt uit een clubscan die we deden bij ons online panel van sportclubs. De helft van de clubs is op zoek naar extra trainers, maar dat loopt vaak niet van een leien dakje. Eén van de grote knelpunten is het ingewikkelde statuut voor vergoedingen

Afbeelding
een vrouwelijke coach geeft uitleg aan 3 gymnastes

Het huidige statuut om trainers, jeugdcoördinatoren en officials te verlonen is veel te complex. Onze sector ijvert al lang voor een werkbaar en betaalbaar statuut, waarbij de administratie voor de vrijwillige bestuurders in sportclubs beperkt blijft.

Pieter Hoof
Vlaamse Sportfederatie
Afbeelding
meisje werkt als steward op een sportevent

Vier op de tien sportclubs in Vlaanderen zien elk jaar trainers afhaken. Daardoor moeten de sportclubs elk seizoen opnieuw op zoek naar nieuwe coaches. Redenen om af te haken?

  • Bijna zes op de tien trainers stoppen omwille van tijdsgebrek of gewijzigde prioriteiten.
  • Een kwart stopt omdat het trainerschap te veel andere taken met zich meebrengt.
  • Ook een vijfde stopt omwille van de te lage vergoeding.

Op verschillende van deze oorzaken spelen sportclubs en -federaties zelf in, maar ook de overheid moet een helpende hand reiken.

Nood aan een eigen systeem

De georganiseerde sportsector ijvert al lang voor een statuut op maat. De federale overheid lanceerde in 2018 een statuut Verenigingswerk tot grote tevredenheid van de sportsector. De regelgeving vertoonde echter fouten en belandde snel in de prullenmand. Sinds 1 januari 2022 is een nieuw soort Verenigingswerk mogelijk onder het statuut artikel 17.

Cijfers van de RSZ die de Vlaamse Sportfederatie kon inkijken, bevestigen echter het vermoeden dat dit statuut in de sport- en cultuursector veel minder gebruikt wordt. Op drie jaar tijd is het aantal personen en organisaties dat het vergoedingsstatuut gebruikt met meer dan 50% gedaald.

Uitbreiding flexi-jobs

Alle extra helpende handen in de sportsector zijn meer dan welkom. De federale overheid kondigde recent een verdere uitbreiding van flexi-jobs aan naar de sportsector. Dat statuut kan mensen overtuigen om een bijverdienste te zoeken in onze sector. Maar volgens de huidige plannen zou de uitbreiding niet van toepassing zijn op onze sportclubs en -federaties (met uitzondering van de functie redder).

Lees hier het volledige persbericht ›

Herbeluister het interview op Radio 1 ›

Meer weten?

Kwalitatieve tewerkstelling is 1 van onze 7 beleidsprioriteiten richting de beleidsmakers.
Benieuwd naar het volledige verhaal? Bekijk ons e-book 'We winnen allemaal met sport'.