Tekort aan sportinfrastructuur: clubs botsen op hun limieten

Sportlandschap

Vier op de tien sportclubs hebben dringend nood aan extra infrastructuur om de toestroom van nieuwe leden te kunnen volgen. 42% geeft bovendien aan dat hun accommodatie verouderd is en gerenoveerd moet worden.

Gebrek aan financiële middelen

Onze sportclubs botsen op hun limieten. Om de wachtlijsten en ledenstops bij de lokale sportclubs te kunnen wegwerken, moeten zowel de Vlaamse als de lokale overheden structureel meer investeren in sportaccommodatie. Die boodschap bracht onze directeur Pieter Hoof dit weekend in de media.

Meer dan 1,4 miljoen Vlamingen zijn lid van een sportclub. Een aantal dat jaarlijks verder stijgt, en dat is positief. Toch brengt deze evolutie ook uitdagingen met zich mee. Niet alleen het gebrek aan trainers, ook een tekort aan (kwaliteitsvolle) sportinfrastructuur speelt de Vlaamse sportclubs parten.

Afbeelding
karatekid

Naar schatting is de helft van de infrastructuur van sportclubs gebouwd in de jaren ‘70 of zelfs vroeger. Amper een zesde dateert van na 2000. Daardoor stoten steeds meer clubs op hun limieten.

Pieter Hoof
Vlaamse Sportfederatie
Afbeelding
meisjes tijdens hockeytraining

In vergelijking met 10 jaar geleden zijn er ruim 13% extra sporters aangesloten bij een sportclub in Vlaanderen. Maar ondanks dat er de afgelopen jaren veel in sportinfrastructuur is geïnvesteerd, groeien die accommodaties onvoldoende mee met de ledenaantallen van de clubs.

De meeste clubs zijn ook zelf geen eigenaar van de infrastructuur die zij gebruiken. Zes op de tien clubs huren de sportinfrastructuur van hun gemeente of lokale school. Zij hangen voor renovaties of uitbreiding met andere woorden af van de eigenaar(s) van hun sportruimte. Van de clubs die zelf eigenaar zijn heeft 60% onvoldoende financiële middelen om de noodzakelijke verbeteringen aan de infrastructuur uit te voeren.

Sportclub in de school

Naast de piste van extra financiering door de overheid, schuiven sportclubs zelf een andere oplossing naar voren om het probleem te tackelen: gebruikmaken van de infrastructuur in scholen. Meer dan zes op de tien Vlaamse sportclubs (64%) zijn dan ook vragende partij om schoolgebouwen nog meer te gebruiken buiten de schooluren.
 

Lees hier het volledige persbericht ›

 

Meer weten?

'Investeer in optimale sportinfrastructuur' is 1 van onze 7 beleidsprioriteiten richting de beleidsmakers. Benieuwd naar het volledige verhaal? Bekijk ons e-book 'We winnen allemaal met sport'.