Innovatie-ondersteuning via SportUp Coach

Digitalisering

Ben je als sportfederatie op zoek naar mogelijke innovaties? Op zoek naar inspiratie? Coaching voor een innovatieproject? Of bijvoorbeeld begeleiding in samenwerking met derden? Dan is SportUp Coach mogelijk iets voor jou.

Sport Vlaanderen lanceerde onlangs deze bijkomende innovatie-ondersteuning in samenwerking met SportUp Coach.

Het expertenteam bestaat uit onafhankelijke ervaren begeleiders in innovatieve projecten:

  • Michael van Lieshout
  • Bruno D’Hulster
  • Kristof De Mey
  • Griet Cappelle

Zij zullen instaan voor de gewenste begeleiding en, indien nodig, andere experten inschakelen voor specifiekere expertise.

Afbeelding
coach geeft briefing

Extra begeleiding voor jouw innovatieprojecten?

Tussen nu en 30 november 2024 kan je als unisportfederatie, multisportfederatie of organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding een beroep doen op 20u gratis begeleiding door een SportUp innovatiecoach.

Wil je meer weten over de mogelijke onderwerpen waarin de innovatiecoaches je kunnen begeleiden? Surf dan snel naar sportupcoach.be voor meer informatie.

Deze nieuwe ondersteuning betekent niet dat de begeleiding door de coördinator innovatie van de afdeling subsidiering bij Sport Vlaanderen stopt. Je kan bij Bert Menten (bert.menten@sport.vlaanderen) nog steeds aankloppen als je even over een projectidee wil sparren, als je twijfelt of een idee wel binnen de definitie van de beleidsfocus innovatie past en om jouw aanvraagdossier te laten nalezen zodat er toch geen noodzakelijke elementen ontbreken.

Met het SportUp initiatief zet Sport Vlaanderen al enkele jaren in op de begeleiding van startups om innovatie oplossingen te ontwikkelen voor de sportsector. Via SportUp Coach wil Sport Vlaanderen deze ondersteuning uitbreiden naar de sportfederaties.