Beleidsplanning: hoe doelstellingen formuleren?

Beleidsplan

Beleidsplanningstijd voor sportfederaties! Hoe verloopt het proces in je federatie? Al werk gemaakt van de gegevensanalyse? We delen graag tips en tools voor fase 5: doelstellingen formuleren.

Van beleidsuitdagingen en -opties naar doelstellingen

Deze fase vormt het kloppend hart van het beleidsplan, de eerste link met het concrete werk. 

Twee mogelijkheden om hieraan te starten:

 • Vanuit de beleidsuitdagingen (uit de gegevensanalyse) de strategische doelstellingen formuleren. Om vervolgens de operationele doelstellingen vanuit de bijhorende beleidsopties onder elke strategische doelstelling uit te schrijven.
 • De strategische en operationele doelstellingen van het huidige beleidsplan overlopen en bepalen welke zeker moeten terugkeren. Om vervolgens nieuwe strategische en operationele doelstellingen vanuit de beleidsuitdagingen en -opties aan te vullen.

Je kan dit met je beleidsplanningsteam of met het personeel doen. Zorg dat er vooral gedragenheid is bij het maken van keuzes en het goedkeuren van de doelstellingen, zowel bij de medewerkers als bij het bestuursorgaan.
 

Verschil tussen strategische en operationele doelstellingen

Strategisch

Je vertaalt een beleidsuitdaging in een strategische doelstelling door ze te formuleren als een omschrijving van de gewenste resultaten (output) op het einde van de beleidsperiode.

De strategische doelstellingen geven antwoord op de vraag 'Wat heeft onze federatie bereikt op het einde van de beleidsperiode?'

Durf breed en groots te denken! De strategische doelstellingen reflecteren de grote lijnen of streefdoelen van je federatie. Ze zeggen hoe je de komende 4 jaar naar de missie zal toewerken.

Operationeel

De operationele doelen vullen de strategische doelstellingen concreter in. Vanuit de beleidsopties worden deze vertaald. Ze dienen ter uitvoering van de strategische doelstellingen.

Ze geven antwoorden op de vraag 'Wat moet onze federatie (tussentijds) bereiken om tot het gewenste resultaat (output), van de strategische doelstellingen, te komen?'

Afbeelding
hockeyspelers in het doel

Hoe formuleer je SMART(I) doelstellingen?

 • Specifiek: de doelstelling is duidelijk, concreet en herkenbaar
 • Meetbaar of Toetsbaar: achteraf valt aan te tonen (in welke mate) de doelstelling gerealiseerd is
 • Aanvaard: de doelstelling is gekend en gedragen door mensen die het moeten uitvoeren (ook wel ambitieus en attractief)
 • Realistisch: de doelstelling is haalbaar en relevant voor de federatie en dus de tijd en middelen waard
 • Tijdsgebonden: de doelstelling is tijdelijk en heeft een duidelijke (tussentijdse) deadline
 • Inspirerend: zinvol met duidelijk verband tussen eigen inspanningen en het doel 

Tips

 • Verlies jezelf niet in het 100% SMART(I) formuleren van doelstellingen. 80% SMART(I) is goed genoeg, bij wijze van spreken.
 • Probeer vooral de link met de missie, kernwaarden en gegevensanalyse te bewaren.
 • Doelstellingen worden retrospectief geformuleerd, alsof de organisatie al aan het einde staat en terugkijkt op de verwezenlijkingen. 'Wij willen' hoort hier dus niet thuis.
   

Actie? Ga aan de slag met dit werkdocument.

Moeten doelstellingen altijd SMART zijn? Of maak je ze liever MAGIE of AMORE?

Meer tips, werkdocumenten en voorbeelden kan je downloaden via de kennispagina Hoe maak je een beleidsplan op?