Planlastvermindering

De Vlaamse Sportfederatie ijvert voor planlastvermindering bij de overheden, zowel voor onze federaties als voor de aangesloten sportclubs. Welke stappen zetten we in dit dossier?

Ondersteuning 

De Vlaamse Sportfederatie ondersteunt federaties en sportclubs, onder andere om de administratie en planlast, die gepaard gaan bij het beheren van een sportorganisatie, zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via onze tools en begeleidingen.

Standpunt

  • De Vlaamse Sportfederatie heeft binnen haar dossier rond het decreet georganiseerde sportsector aandacht voor planlastvermindering voor de sportfederaties en OSV's. Daarnaast kaarten we in nieuwe dossiers de planlast aan, wanneer die te hoog of inhoudelijk onvoldoende relevant is.
     

  • De Vlaamse Sportfederatie ijvert en heeft aandacht voor vermindering van administratieve lasten voor sportclubs op diverse vlakken: fiscaliteit, tewerkstelling, vzw-wetgeving, vrijwilligerswetgeving... De Vlaamse overheid maakt werkt van een 'verenigingsloket': een dienst waarbij verenigingen informatie van diverse overheids- (en mogelijk ook andere) instanties via één centraal punt kunnen raadplegen. De Vlaamse Sportfederatie heeft haar bezorgdheden en opportuniteiten overgemaakt en volgt dit verder op.
     

  • De Vlaamse Sportfederatie is sterk gekant tegen het wetsvoorstel van 13 februari 2019 om het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te wijzigen, met betrekking tot de giften en de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen. Daarom contacteerden we diverse politici met een oproep om administratieve overlast en/of extra kosten een halt toe te roepen.
    Het wetsvoorstel voorziet enerzijds in een verplichting om iedere vzw een jaarrekening te laten indienen bij de Nationale Bank van België, waar het tot op heden voor kleine vzw’s volstond om deze jaarrekening (gratis) op de griffie van de Ondernemingsrechtbank in te dienen. De vrees is er dat de neerlegging bij de NBB een extra kost zal betekenen, zelfs voor de kleinste vzw. Anderzijds voorziet het voorstel in de invoering van een register dat inkomende en uitgaande giften van en naar het buitenland registreert. De achterliggende reden hiervoor is het in kaart brengen van terroristische geldstromen. De vraag is of hier niet met een olifant op een mug geschoten wordt: hoeveel lokale sportverenigingen ontvangen giften vanuit het buitenland? Gelukkig wordt in een vrijstelling voorzien voor de vzw’s die minder dan 3.000 euro aan dergelijke giften schenken/ontvangen. We hopen dan ook dat om aan deze vrijstelling te voldoen geen extra administratieve verplichtingen (bv. een “nul-aangifte”) gekoppeld worden. In mei 2019 kon - na protest uit het middenveld- dit wetsvoorstel tegengehouden worden, zodat het in de lopende legislatuur alvast niet meer uitgevoerd kan worden.
  • Ook in de onderhandelingen i.v.m. een nieuwe regeling voor het verenigingswerk en het attest strafregister is een zo laag mogelijke administratieve last één van de belangrijkste eisen van de Vlaamse Sportfederatie.

Contact

Heb je vragen of wil je graag meer informatie?
Contacteer Pieter Hoof via pieter@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.

Afbeelding
Pieter Hoof