Vertegenwoordiging

Afbeelding
VertegenwoordigingDe Vlaamse Sportfederatie neemt een groeiende rol op als vertegenwoordiger van sportclubs en sportfederaties. Op een doelgerichte, kritische en assertieve manier. We leggen durf aan de dag om de standpunten van onze sector te verdedigen. Wil je op de hoogte blijven van onze focusdossiers? Hier is het te doen.

Overlegorganen

In welke overlegorganen zijn we actief? En wie neemt daar de vertegenwoordigersrol op? We geven je een transparant overzicht.
 

OVERLEGORGAAN VERTEGENWOORDIGERS

Sectorraad Sport

Robin Ramakers (Vlaamse Sportfederatie)
Koen Hoeyberghs (Volley Vlaanderen)
Jessica De Smet (G-sport Vlaanderen)
Alain Lescrauwaet (Wind en Watersport Vlaanderen)
Ilse Arys (GymFed)

Stuurgroep Vlaamse Trainersschool

Robin Ramakers (Vlaamse Sportfederatie)
Lode Grossen (Zwemfed)
Micha Vanlessen (Fros Multisport Vlaanderen)

Taskforce Vlaamse Trainersschool

Els Coppieters (GymFed)
David Dewandel (Zwemfed)

Task Force Topsport

Koen Umans (Basketbal Vlaanderen)
Lies Vlamynck (Paardensport Vlaanderen)

Stuurgroep Topsport

Gijs Kooken (Tennis Vlaanderen)
Evi Van Acker (Wind en Watersport Vlaanderen)

Begeleidingscommissie globaal topsportconvenant

 Lode Grossen (Zwemfed)
+ een vertegenwoordiger van alle federaties met een topsportschool + BVLO

Werkgroep sport van de Begeleidingscommissie globaal topsportconvenant

 Lode Grossen (Zwemfed)
+ een vertegenwoordiger van alle federaties met een topsportschool

Werkgroep onderwijs van de Begeleidingscommissie globaal topsportconvenant

Lode Grossen (Zwemfed)

Selectiecommissie globaal topsportconvenant

Robin Ramakers (Vlaamse Sportfederatie)

Strategisch lerend netwerk Ethisch Sporten

Robin Ramakers (Vlaamse Sportfederatie)

Bestuursorgaan Sociare

Veerle Van Gulck (Sporta-federatie)

Overleg koepelfederaties Sociare

Pieter Hoof (Vlaamse Sportfederatie)

Algemene Vergadering Sociare

Pieter Hoof (Vlaamse Sportfederatie)

Algemene Vergadering Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Lien Berton (Vlaamse Sportfederatie)

Effectief lid en lid Bureau van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

Lien Berton (Vlaamse Sportfederatie)

InterSectoraal Overleg Cultuur 

Lien Berton (Vlaamse Sportfederatie)

Kerngroep de Verenigde Verenigingen

Robin Ramakers (Vlaamse Sportfederatie)

Bestuursorgaan Sportwerk Vlaanderen

Pieter Hoof (Vlaamse Sportfederatie)
Kurt Verspecht (Basketbal Vlaanderen)
Jessica De Smet (G-sport Vlaanderen)
Alain Lescrauwaet (Wind en Watersport Vlaanderen)
Paula Vanhoovels (Vlaamse Atletiekliga)

Algemene Vergadering G-sport Vlaanderen

Tine Van Bossuyt (Vlaamse Sportfederatie)

Nationaal Platform Matchfixing

Robin Ramakers (Vlaamse Sportfederatie)

Bezwarencommissie decreet

Lien Berton (Vlaamse Sportfederatie)

Bestuursorgaan Centrum Ethiek in de Sport

Robin Ramakers (Vlaamse Sportfederatie)
Bram De Bock (Paardensport Vlaanderen)

Bestuursorgaan Risicovechtsportplatform

Robin Ramakers (Vlaamse Sportfederatie)

Bestuursorgaan EU Sport Link

Ludwig Peetroons (Vlaamse Atletiekliga)
Martine Verheyen (Fros Multisport Vlaanderen)

Bestuursorgaan MOEV

Ludwig Peetroons (Vlaamse Atletiekliga)

Beoordelingscommissie beleidsfocussen

Pieter Hoof (innovatie) (Vlaamse Sportfederatie)
Leen Magherman (jeugdsport) (Vlaamse Sportfederatie)
Tine Van Bossuyt (laagdrempelig sporten) (Vlaamse Sportfederatie)

Beoordelingscommissie bovenlokale sportinfrastructuur

Robin Ramakers (Vlaamse Sportfederatie)

Overlegplatform voor waterrecreatie, -sport en toerisme voor waterwegen en kust in Vlaanderen

Alain Lescrauwaet (Wind en Watersport Vlaanderen)

Stakeholdersoverleg sport (Vlaamse Milieu Maatschappij)

Marc Verneirt (Golf Vlaanderen)

Bestuursorgaan Vlaams Sporttribunaal

Lien Berton (Vlaamse Sportfederatie)

Beleidsnetwerk inclusie in en door sport

Robin Ramakers (Vlaamse Sportfederatie)

 

wat doen we nog ›