Topsport

De Vlaamse Sportfederatie vertegenwoordigt de topsportfederaties ten aanzien van het beleid. Dat gebeurt via twee structurele organen (taskforce en stuurgroep topsport), via enkele organen op vlak van topsportscholen en via informeel overleg. Welke stappen zetten we in dit dossier?

Het Vlaams topsportbeleid stoelt op twee belangrijke documenten: het decreet sportfederaties + uitvoeringsbesluit topsport enerzijds en het Topsportactieplan Vlaanderen anderzijds. 
Via de website van Sport Vlaanderen vind je informatie over het Topsportactieplan Vlaanderen, de Taskforce en Stuurgroep topsport. Daarnaast vind je er informatie over projecten voor topsporters en trainers, sportwetenschappelijke ondersteuning, enz.

Standpunt

  • De Vlaamse Sportfederatie vraagt om sportfederaties nauw te betrekken bij de opmaak van het Topsportactieplan VI (2025 - 2028).
  • De Vlaamse Sportfederatie zat mee aan tafel bij de opmaak van het Topsportactieplan V (2021 - 2024) en ijvert dan ook voor de realisatie van het Topsportactieplan.
     
  • Op 18 december 2020 stelde Vlaams minister van Sport Ben Weyts het Topsportactieplan Vlaanderen V (2021-2024) voor aan de Vlaamse Regering. De voornaamste doelstellingen van het Vlaams topsportbeleid blijven behouden, namelijk het behalen van topsportresultaten (topsport als doel) en het verhogen van de sportparticipatie en -beleving in Vlaanderen (topsport als middel). De resultaatsdoelstellingen worden verder aangescherpt naar het mondiale niveau (medailles en top-8 plaatsen op Olympische Spelen en wereldkampioenschappen en medailles op continentale kampioenschappen). Het Vlaams topsportbeleid wil deze doelstellingen realiseren door een maximale uitbouw en ondersteuning van de prestatiebepalende factoren waarop invloed uitgeoefend kan worden via het Vlaams topsportbeleid.

Contact

Heb je vragen of wil je graag meer informatie?
Contacteer Pieter Hoof via pieter@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.

Afbeelding
Pieter Hoof