Vlaamse Trainersschool

De Vlaamse Sportfederatie zet de laatste jaren in op het laten horen van behoeften en groeikansen van de clubs en federaties, om de VTS-opleidingen zowel kwalitatief als kwantitatief naar een hoger niveau te brengen. We doen dat via de strategische stuurgroep en de task force van de Vlaamse Trainersschool. We houden de vinger aan de pols door een tweetal keer per jaar een overleg te organiseren met een representatieve groep federaties. Welke stappen zetten we in dit dossier?

Standpunt

Najaar 2018 legde de strategische stuurgroep VTS de laatste hand  aan de strategische visienota VTS 2025. Deze nota dient als basis voor gesprekken in het kader van het Vlaams Regeerakkoord 2019 en de daaruit volgende beleidsnota 2019-2024 van de Vlaams minister van Sport. Enkele speerpunten die belangrijk zijn voor de Vlaamse Sportfederatie en de federaties:

 • Nood aan budget voor professionele DSKO's.
   
 • Verwachtingen sportkaderopleidingen
  Er is een steeds stijgende verwachting ten aanzien van de federaties (sinds enkele jaren, maar ook recent door het nieuw decreet). Met betrekking tot sportkaderopleidingen noemen we er enkele:
  • Meer trainers (meer cursisten, meer organisaties, verschillende niveaus…)
  • Beter opleiden (meer kwaliteit)
  • Cursussen moeten laagdrempelig worden, zonder aan kwaliteit in te boeten
  • Cursussen moeten gescreend worden
  • Cursussen moeten herschreven worden (i.f.v. de screening, i.f.v. aangepast algemeen gedeelte,…)
  • Er is een tekort aan trainers/vrijwilligers op clubniveau (zowel qua aantal, als qua uren begeleiding die men wil op zich nemen.

   Deze verwachtingen worden zowel door de federaties (en hun leden) zelf, als door externen geponeerd. Ze zijn cruciaal om met de VTS-sportkaderopleidingen in de toekomst de referentie te zijn en te blijven. Daar tegenover staat dat er niet meer middelen zijn, integendeel. Het tipping point is op dat vlak bereikt. Federaties “willen” wel, maar “kunnen” niet (meer). In dat kader vraagt de Vlaamse Sportfederatie onder andere naar een oplossing rond de financiering van de DSKO’s.
    
 • Controle en begeleiding docenten
  Federaties zijn vragende partij naar meer (ondersteunende) controle en begeleiding van (de kwaliteit van) docenten. Dit zowel in het kader van kwaliteit als tevredenheid binnen het docentenkorps en de opleidingen.
   
 • Blended learning en e-learning
  Federaties zien enorme kansen op vlak van blended learning/e-learning. VTS heeft in 2021 het e-learningplatform VTS-Connect gelanceerd en zal de federaties de kans bieden om content voor trainersopleidingen te maken via hun platform. Dit aanbod wordt binnenkort gelanceerd. De Vlaamse Sportfederatie zet ook in op e-learning en ontwikkelt met ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting een platform voor de sportsector, met clubbestuurders als eerste doelgroep. Het platform kan ook openstaan voor anderen doelgroepen in de sportsector (scheidsrechters, juryleden,...).
   
 • Gelijke profielen en eindcompetenties
  Federaties vinden het belangrijk dat het profiel en de behaalde eindcompetenties binnen elk VTS-niveau sporttakoverschrijdend gelijkaardig zijn. Een generieke benadering is goed, mits er geen generieke aanpak en uitvoering aan gekoppeld is. Flexibiliteit en vertrouwen hebben en geven (beiden binnen een afgebakend kwaliteitskader) zijn daarbij essentiële randvoorwaarden.

 

Contact

Heb je suggesties? Of vragen?
Neem contact op met Robin Ramakers via robin@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.