Vrijwilligersorganisaties

De Vlaamse Sportfederatie wijst op het belang en de meerwaarde van sportfederaties en sportclubs als vrijwilligersorganisaties. Welke stappen zetten we in dit dossier?

Ondersteuning

Via onze helpdesk, producten, bijscholingen en begeleidingen ondersteunen we clubs als vrijwilligersorganisaties. Ook de ondersteuning van federaties is deels gericht op vrijwilligers, en de samenwerking tussen vrijwilligers en personeelsleden binnen de gesubsidieerde sportfederaties. Denk maar aan ons aanbod op vlak van goed bestuur.

Standpunt

  • De laatste jaren waren we vooral actief binnen het dossier van het statuut verenigingswerk.
     
  • De Vlaamse Sportfederatie toonde zich voorstander van het Koninklijk Besluit dat een verhoging van het jaarmaximum voor vrijwilligersvergoedingen in de sportsector invoerde.

Contact

Heb je suggesties? Of vragen?
Neem contact op met Lien Berton via lien@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.