Werkgevers

De Vlaamse Sportfederatie ijvert voor de belangen van sportfederaties als werkgevers. We zetelen in het bestuur en het koepeloverleg van Sociare, en volgen daar de dossiers rond werkgevers binnen het paritair comité 329.01 op. Welke stappen zetten we in dit dossier?

Standpunt

  • We ijveren voor het behouden en optimaliseren van de Vlaamse intersectorale akkoorden (VIA) voor de sportfederaties. Eind maart 2021 kwamen de sociale partners en de Vlaamse regering het VIA6-akkoord overeen. Op de website van Sociare lees je wat het VIA6-akkoord inhoudt. Begin november werden de verschillende afspraken concreet vastgelegd in CAO's.
     
  • De combinatie van het nieuwe decreet voor sportfederaties met de reeds geldende CAO's m.b.t. loonvoorwaarden, extra verlof en arbeidsvrijstelling zorgen voor een onhoudbare situatie op middellange termijn. We gaan hierover in overleg met onze werkgeversfederatie, beleidsverantwoordelijken en kaarten de problematiek aan overal waar mogelijk. Ook op de Algemene Vergadering van 2019 werd deze problematiek toegelicht. In november 2020 startten we een samenwerking met enkele experten om mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Om de concrete impact van de CAO's te kunnen becijferen, lanceerden we in juni 2021 een bevraging over arbeidsvoorwaarden naar onze federaties. Op de Meetup van 28 oktober 2021 bespraken we de problematiek uitvoering met de voorzitters en directeurs van sportfederaties, en presenteerden we de benchmark van arbeidsvoorwaarden in sportfederaties.

Contact

Heb je vragen of wil je graag meer informatie?
Contacteer Pieter Hoof via pieter@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.

Afbeelding
Pieter Hoof