Wat we doen

highfive bij een overwinning
Wat we doen

Sectororganisatie

We zijn een sectororganisatie. En we geloven in de sterkte van de Vlaamse georganiseerde sportsector.

  • 1,4 miljoen sporters in Vlaanderen,
  • die sporten in meer dan 18.500 sportclubs,
  • aangesloten bij 52 gesubsidieerde federaties, 4 organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding en 10 louter erkende federaties.

Ze vormen samen de achterban van de Vlaamse Sportfederatie.

Thema’s waar sportfederaties en sportclubs van wakker liggen? Ze zijn onze prioriteit! We spelen in op wat hen bezighoudt, remt en stimuleert. Zo werken we samen aan een sterke, relevante sportsector. Daarbij richten we ons op drie pijlers.

Afbeelding
ondersteuning sportfederaties Vlaamse Sportfederatie
Sportfederaties
We zijn dé ondersteuner voor sportfederaties.

We zijn niet alleen een hulplijn bij problemen, maar snijden ook nieuwe thema's aan, spotten opportuniteiten en doen onderlinge dynamiek groeien.
Afbeelding
VSF_Tennisbal
Sportclubs
We zijn dé partner in ondersteuning van clubs.

Via brochures, tools, een helpdesk, bijscholingen en begeleidingen bieden we managementondersteuning aan sportclubs.
Afbeelding
belangenbehartiging
Vertegenwoordiging
We vertegenwoordigen de clubs en federaties met durf.

We spelen de sterkte van onze sector nog meer uit. Gaan voor wat ons verbindt.
Bekijk hier onze prioritaire dossiers.

"Zijn jullie Sport Vlaanderen?"

Je raadt het al, die vraag krijgen we vaak. Het antwoord is nee.
Wij zijn de enige en door Sport Vlaanderen erkende & gesubsidieerde koepelfederatie van sportfederaties in Vlaanderen.

Wie is Sport Vlaanderen dan wel? En wil je meer weten over het Vlaamse sportlandschap? Wij gidsen je erdoorheen.

Meer lezen ›