De algemene vergadering

Vzw
Algemene vergadering
Sportclubs
Sportfederaties

Volgens de wet moet je als vzw minstens één keer per jaar een algemene vergadering (AV) organiseren. Dat gebeurt binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Ook belangrijk: minstens 15 dagen vooraf moet je de leden bijeenroepen. Je bezorgt de leden dan een uitnodiging en de agenda van de algemene vergadering. Naast de jaarlijkse verplichting kan je ook extra algemene vergaderingen organiseren. Zo een buitengewone algemene vergadering komt er als het bestuursorgaan dit nodig acht of als minstens 1/5e van de leden hierom vraagt.

Normaal gezien bestaat de algemene vergadering enkel uit werkende leden. Alleen als je statuten dat toelaten, kunnen ook toegetreden leden deelnemen. Zij hebben in dat geval geen stemrecht.

Waarover mag de algemene vergadering beslissen?

  • Een statutenwijziging 
  • De benoeming en afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun eventuele bezoldiging
  • De benoeming en afzetting van de eventuele commissarissen en het bepalen van hun eventuele bezoldiging 
  • De kwijting aan de bestuurders en eventuele commissarissen, en eventueel ook het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en commissarissen 
  • De goedkeuring van de begroting en de jaarrekening 
  • De ontbinding van de vzw 
  • De uitsluiting van een lid 
  • De omzetting van de vzw in een ivzw, of een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming 
  • Om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden (Dit is van toepassing bij fusies en splitsingen)

De statuten van je vzw vermelden mogelijk nog andere beslissingen als een bevoegdheid van de algemene vergadering. Sommige beslissingen vereisen een specifieke minimale aanwezigheid en meerderheid.

Ook interessant
Vzw
Hier vind je een overzicht van alles wat je moet weten als bestuurder van een vzw en onze ondersteuning.
Vzw
Een kort overzicht van de verschillende leden van een vzw.
Vzw
Roep minstens 15 dagen vooraf je leden bijeen. Vergeet ook de andere stappen niet.