De jaarlijkse bijdrage en het lidgeld

Vzw
Terminologie
Sportclubs

De vzw-wet bepaalt dat je statuten niet geldig zijn opgemaakt wanneer het maximumbedrag van de jaarlijkse bijdrage ontbreekt. Waarover gaat het dan precies? En wat is het verschil tussen de jaarlijkse bijdrage en het lidgeld dat sportende leden betalen?

Jaarlijkse bijdrage

De jaarlijkse bijdrage is het bedrag dat de effectieve leden jaarlijks betalen. Maar in de praktijk betalen de effectieve leden meestal geen jaarlijkse bijdrage, omdat de lidgelden in principe dienen om de club mee te financieren. De effectieve leden zullen dus het gewone lidgeld betalen, zonder daarbovenop nog eens extra financiële steun te geven. Maakt een vereniging geen gebruik van de jaarlijkse bijdrage, dan volstaat het om in de statuten te vermelden: ‘Er is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd’.

Lidgeld

Het lidgeld daarentegen is het bedrag dat alle sportende leden betalen om aan te sluiten. Het gaat dus sowieso om de toegetreden leden, en eventueel ook de effectieve leden indien zij ook sportende leden van de club zijn. Het lidgeld omvat onder andere een verzekering, de aansluiting bij de federatie, huur van de zaal, gebruik van het materiaal, het volgen van trainingen of het deelnemen aan competitie. Het lidgeld kan van jaar tot jaar verschillen en wordt daarom best opgenomen op de website of in het huishoudelijk reglement van je club.

Let op!
Het is belangrijk om effectieve leden (als synoniemen hoor je ook wel eens 'werkende leden' of 'vaste leden') niet te verwarren met toegetreden leden. Lees het onderscheid op deze pagina.

Afbeelding
training
Brochure over dit thema
Liever het volledige plaatje? We leggen de werking van een vzw volledig uit, van oprichting tot ontbinding.
Ook interessant
Vzw
Een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) is een vereniging die bestaat uit een groep personen die een nobel ...
Vzw
Een kort overzicht van de verschillende leden van een vzw.
Vzw
Doorloop de checklist om te zien of je niets over het hoofd ziet.