De vernieuwde vzw-wetgeving: hoe zit dat juist?

Vzw
Terminologie
Wijzigingen
Sportclubs

Heel wat vzw’s moeten aanpassingen uitvoeren in hun statuten door de inwerkingtreding van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Die inwerkingtreding begon op 1 mei 2019. Op 1 januari 2020 startte de nieuwe wetgeving. Maar tot wanneer heb je tijd om een statutenwijziging rond de WVV neer te leggen?

Simpel: je hebt daarvoor nog tot 2024 de tijd. Hou zeker rekening met de dwingende bepalingen van de wet die sinds 1 januari 2020 van toepassing zijn. Ongeacht of je de statuten al aanpaste of niet.  

Welke overgangstermijnen zijn er voorzien voor jou?

  • Nieuwe vzw’s worden vanaf 1 mei 2019 opgericht volgens de nieuwe wetgeving. 

  • Wil je de statuten al aanpassen of liever nog niet? Een statutenwijziging tussen 1 mei 2019 en 1 januari 2020 bood de keuze om de statuten al aan te passen aan de nieuwe wetgeving of hier nog mee te wachten.

  • Bestaande vzw’s die een statutenwijziging uitvoeren vanaf 1 januari 2020 moeten verplicht hun statuten rond de nieuwe wetgeving aanpassen. 

  • Als er niets neergelegd moet worden, worden de dwingende bepalingen van de wetgeving automatisch in werking gesteld  op 1 januari 2020. Ook als de statuten niet gewijzigd zijn. 

  • Op 1 januari 2024 moeten de statuten van alle vzw’s aangepast zijn. 

Ook interessant
Vzw
Een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) is een vereniging die bestaat uit een groep personen die een nobel ...
Vzw
De meest recente bedragen voor de oprichting, statutenwijziging of bestuurswijziging in een vzw.
Vzw
Sportclubbestuurders raken niet altijd even makkelijk doorheen de applicatie van www.e-griffie.be bij het ...

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie