De zetel van je vzw verplaatsen

Vzw
Wijzigingen
Sportclubs

Zowel het bestuursorgaan als de algemene vergadering kunnen bevoegd zijn om het adres van de zetel te wijzigen. Indien de wijziging goedgekeurd wordt,  welke documenten moet je dan uiteindelijk indienen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank?

De statuten van de vzw moeten het gewest bepalen waarin de zetel gevestigd is. Daarnaast mag ook het adres van de zetel opgenomen worden in de statuten. Of je kiest ervoor om het adres te publiceren via een bestuurlijke bekendmaking. Het bestuursorgaan is namelijk bevoegd om te zetel te verplaatsen, zolang het binnen hetzelfde gewest is. De statuten kunnen wel bepalen dat deze bevoegdheid exclusief voor de algemene vergadering voorbehouden is.

Het nieuwe adres moet verplicht gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Dit doe je na goedkeuring van de adreswijziging door een neerlegging van aanvraagformulier I en II bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Je kan deze formulieren na login gratis downloaden onderaan deze pagina.

Wat heb je nodig?

 • Aanvraagformulier I (in drievoud):
  • Luik A: Invullen
  • Luik B: Invullen
  • Luik C: /
 • Aanvraagformulier II (in drievoud):
  • Luik A: Invullen punt 1, 2a en 4
  • Luik C: Onderaan ondertekenen
 • Kopie van persoonlijke identiteitsdocumenten
  • Van de neerlegger
 • Uittreksel van het verslag van de Algemene Vergadering
  • Op gewoon A4-papier
  • Ondertekend
om deze video te bekijken.

Van aanvraagformulier I vzw vul je luiken A en B in (luik C heb je dus niet nodig). Luik A bevat een aantal identificatiegegevens van de vzw. Voor een zetelwijziging vermeld je hier het oude adres van de zetel. In luik B schrijf je de wijzigingen neer die de Algemene Vergadering of het bestuursorgaan bepaald heeft:  je vermeldt dus waarheen de zetel verplaatst is (=het nieuwe adres). Onderaan in luik B komen de namen en functies van de bestuurders die de vzw rechtsgeldig vertegenwoordigen. Kijk in je statuten zelf na wie dat zijn: alle bestuurders, twee bestuurders, één bestuurder,... Op de achterkant van het laatste blad van luik B komen diezelfde namen en de handtekeningen. Dit betekent dat je de formulieren enkelzijdig moet afdrukken.

Van aanvraagformulier II vzw vul je het luik A en mogelijk ook luik C (bv. bij wijziging boekjaar) in. Luik A bevat een aantal identificatiegegevens van de vzw (zoals luik A van aanvraagformulier I vzw). Bij een zetelwijziging vermeld je onder punt 4 het nieuwe adres van de zetel. Indien het enkel om een wijziging van de zetel gaat, laat je luik C blanco. Enkel onderaan luik C komen de gegevens en de handtekening van de bestuurder die het formulier invult en indient op de griffie.

Je voegt bij het dossier ook nog een uittreksel van het verslag van het bestuursorgaan of de Algemene Vergadering. Bij notulen van de AV neem je de volledige tekst van de statuten op, incl. de wijzigingen (dit stemt overeen met de tekst die je in aanvraagformulier I, luik B vermeld hebt). Het uittreksel moet ondertekend zijn door de bevoegde personen. Kijk na in je statuten wie dit zijn.

Alvorens de ingevulde papieren in te dienen, moet eerst nog een publicatiekost aan het Belgisch Staatsblad betaald worden. Deze kost wordt jaarlijks geïndexeerd. Bekijk een recent overzicht van de publicatiekosten. Vervolgens dien je de formulieren in drievoud in (voeg ook een betalingsbewijs toe) bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank in de regio van je vzw. Het adres van de bevoegde Ondernemingsrechtbank vind je via de website van de FOD Justitie.

Downloads

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Vzw
Welke documenten moet je indienen? We helpen je stap per stap.
Vzw
Welke documenten moet je indienen? We helpen je stap per stap.
Vzw
Welke documenten moet je indienen? We helpen je stap per stap.