Een werknemer voor je sportclub

Vergoedingen
Sportclubs

Het runnen van een sportclub brengt veel taken en verantwoordelijkheden met zich mee. Door de drive in vele sportclubs en de zin om te professionaliseren spenderen veel vrijwilligers veel tijd in hun vereniging. Hierdoor is het soms interessant of noodzakelijk om een werknemer in dienst te nemen, maar hoe begin je daar nu aan?

Je sportclub als werkgever

Als je een eerste werknemer wilt aannemen wordt je sportclub ook werkgever, waardoor er heel wat verplichtingen bijkomen. Deze overstap kan soms overweldigend lijken, maar met de juiste hulp hoeft het aannemen van een personeelslid geen drempel te zijn.

Integendeel, iemand die zich vol- of deeltijds op de sportclub kan focussen betekent dikwijls een grote stap voorwaarts in de professionalisering van je club. Het is ook voordelig voor je werknemer. Zo geniet die onder andere van sociale bescherming bij bv. arbeidsongeval, ziekte of bij ontslag. Een werknemer kan ook rekenen op een vast maandelijks loon in ruil voor de geleverde prestaties.

Deze stap zet je uiteraard enkel goed voorbereid, laat je daarom goed informeren en bereken samen met een expert welke extra kosten en administratie hier bij horen. Is het de eerste keer dat je club werknemers aanneemt? Goed nieuws, onder bepaalde voorwaarden kan je genieten van verlaagde werkgeversbijdragen

Afbeelding
Jeugdsport

Bij wie kan je terecht voor hulp?

Sportwerk Vlaanderen

Sportwerk heeft veel ervaring in het domein van sport en tewerkstelling. In hun kennisbank vind je heel wat informatie over arbeidsrecht en sociale wetgeving. Daarnaast kan je bij hen ook terecht met al je vragen over de sociaal-juridische aspecten van tewerkstelling in de sport en kan je ook iemand te werk te stellen via Sportwerk zelf.

 

Een sociaal secretariaat

Een sociaal secretariaat wordt in België ook soms een sociaal bureau genoemd. Het is een organisatie die je adviseert en helpt om je administratie als werkgever in orde te brengen. Zo kan je de loonberekeningen, het storten van de lonen en het doorstorten van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing via hen laten verlopen. De prijs van een sociaal secretariaat staat niet vast, informeer daarom zeker bij meerdere partijen.

Tip: op de website van bobex vind je een handig overzicht van alle bestaande sociale secretariaten.

Welke verplichtingen zijn er?

Als je een werknemer in dienst neemt, zal het arbeids- en arbeidsovereenkomstenrecht van toepassing zijn. Door deze wetgeving moet je:

 • je identificeren als werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ);
   

 • een onderneming- en vestigingsnummer aanvragen;
   

 • Dimona-aangiftes indienen;
   

 • het juiste paritair comité bepalen. Het paritair comité bepaalt de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Het vaststellen van het paritair comité is afhankelijk van de hoofdactiviteit van het bedrijf en kan niet vrij gekozen worden. Sportorganisaties vallen in principe onder het paritair comité 329 (sociaal-cultureel werk, bevoegd voor werknemers die in de sportsector werken, uitgezonderd de sportbeoefenaars zelf) of paritair comité 223 (paritair comité voor de sport, bevoegd voor de werknemers die sportbeoefenaar zijn).
   

 • aansluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. De contactgegevens van de erkende externe diensten voor preventie en bescherming op het werk vind je terug op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
   

 • aansluiten bij een kinderbijslagfonds. Dat fonds zorgt voor de betaling van kinderbijslag aan werknemers die daarvoor in aanmerking komen. Zelfs als uw werknemers kinderloos zijn en dus geen recht hebben op kinderbijslag, is die procedure verplicht. Een lijst van alle kinderbijslagfondsen vind je op Vlaanderen.be
   

 • een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. De werkgever is verplicht om ZELF een verzekeringspolis voor arbeidsongevallen af te sluiten. Hij kan dat doen bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. Dat moet gebeuren vóór het begin van de tewerkstelling. 
   

 • afsluiting van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor werkgevers. Die verzekering dekt de schade die het personeel aan derden zou veroorzaken en waarvoor de werkgever aansprakelijk is. 
   

 • mededeling aan het ontvangkantoor voor bedrijfsvoorheffing. Elke schuldenaar die in België of in het buitenland aan loontrekkenden of bedrijfsleiders bezoldigingen, pensioenen, rentes en vergoedingen betaalt of toekent, moet een aangifte van bedrijfsvoorheffing indienen.
   

 • een arbeidsreglement opmaken. Elke werkgever moet een arbeidsreglement opstellen en opsturen naar de Inspectie van de Sociale Wetten. 
   

 • individuele rekening + fiche 281.10 opmaken. De werkgever moet jaarlijks een individuele rekening afgeven aan de werknemers, met daarin een overzicht van hun loon- en prestatiegegevens van het afgelopen jaar. De fiche 281.10 geeft een overzicht van de bedragen die de werknemers ontvangen hebben en dat in functie van de belastingaangifte.
   

Ook interessant
Vergoedingen
Kom er alles over te weten in dit handige overzicht.
Vergoedingen
Bekijk alle mogelijkheden in één oogopslag in onze handige overzichtstabel.
Vergoedingen
Wat zijn de mogelijkheden om vrijwilligers correct te vergoeden? En waar hou je rekening mee?