Vergoedingen voor vrijwilligers

Vergoedingen
Vrijwilligers
Sportclubs
Sportfederaties

Het belangrijkste kenmerk van het vrijwilligerswerk is het onbezoldigd karakter. Vrijwilligers zetten zich gratis in voor een organisatie. Je kan als organisatie wel beslissen om een vrijwilliger te vergoeden voor de onkosten die hij maakt voor zijn vrijwilligerswerk.

Reële onkostenvergoeding

Je kan als organisatie kiezen voor het systeem van de reële onkostenvergoeding. De kosten die een vrijwilliger maakt, kan je dan terugbetalen op basis van bewijsstukken. De bedragen moeten echter aanvaardbaar blijven en niet buitensporig zijn.

Daarnaast mag je ook reële kilometervergoeding geven tot 2.000 kilometer per jaar.  Zie onderaan deze pagina voor de maximumbedragen.

Forfaitaire onkostenvergoeding

Voor forfaitaire of vaste onkostenvergoedingen geldt een maximum op dag- en jaarbasis. Je moet de vergoedingen verzamelen en ordenen, dat kan je bijvoorbeeld in een vrijwilligersregister. Wat zijn de maximumbedragen?

Afbeelding
actieve senior op een workout matje
  2020 2021 2022
Dagmaximum € 34,71  € 35,41  € 36,84
Jaarmaximum € 1.388,40  € 1.416,16  € 1.473,37

Verhoogde forfaitaire onkostenvergoeding

Bepaalde categorieën van vrijwilligers kunnen gebruik maken een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding op jaarbasis. Het maximumbedrag per dag blijft onveranderd. Het gaat om:

  • Sporttrainer
  • Sportlesgever
  • Sportcoach
  • Jeugdsportcoördinator
  • Sportscheidsrechter
  • Jurylid
  • Steward
  • Terreinverzorger-materiaalmeester
  • Seingever bij sportwedstrijden
  2021 2022
Verhoogde forfaitaire kostenvergoeding € 2.600,90 € 2.705,97

Een gewone of verhoogde vrijwilligersvergoeding kan je niet combineren met verenigingswerk tijdens dezelfde periode en bij dezelfde organisatie.

Een combinatie van forfaitair en reëel?

Sinds mei 2009 kunnen vrijwilligers de forfaitaire en reële onkostenvergoeding beperkt combineren. Krijgt een vrijwilliger al een forfaitair bedrag? Dan kan hij daarbovenop nog een reële kilometervergoeding ontvangen tot 2.000 kilometer per jaar. Vrijwilligers die actief zijn in verschillende organisaties, moeten erop letten dat hun totaalbedrag van forfaitaire onkostenvergoedingen niet hoger is dan de maximumdrempels per dag en per maand.

Voor verplaatsingen met de wagen geldt er een maximumbedrag per kilometer.

  01.07.2020 – 30.06.2021  01.07.2021 - 30.06.2022 01.07.2022 - 30.06.2023
Eigen wagen, motor of bromfiets € 0,3542/km  € 0,3707/km € 0,4170/km
Eigen fiets € 0,24/km  € 0,24/km  € 0,24/km

Voorbeeld

Daphne is als vrijwilliger actief bij wielerclub ‘De Pistevreters’ en krijgt daar op jaarbasis 1.600 euro voor. Ook bij haar zangvereniging ‘De Raketten’ is ze aan de slag als vrijwilliger. Daar ontvangt ze 400 euro. Alles verloopt correct. De 400 euro valt onder de drempel van 1.473,37 euro. En het verhoogde plafond van 2.705,97 euro wordt niet overschreden voor het totaalbedrag.

Krijgt Daphne bij de wielerclub 600 euro en bij de zangvereniging 1.500 euro? Dan is er wel een probleem. De grens van 1.473,37 euro voor niet-sportgerelateerde activiteiten wordt namelijk niet gerespecteerd. 

Afbeelding
vrijwilliger
Brochure over dit thema
Liever het volledige plaatje? Je krijgt een leidraad om het vrijwilligerswerk op een correcte manier toe te passen.
Ook interessant
Vrijwilligers
Wil je vrijwilligers inzetten? Feitelijke verenigingen en vzw’s komen in aanmerking!
Vrijwilligers
Sommige sportclubs zullen verder willen gaan dan de minimale informatieplicht. Dat kan.
Vrijwilligers
In deze brochure zetten we de belangrijkste principes uit de vrijwilligerswet op een rijtje.