Vergoedingen voor vrijwilligers

Vergoedingen
Vrijwilligers
Sportclubs
Sportfederaties

Het belangrijkste kenmerk van het vrijwilligerswerk is het onbezoldigd karakter. Vrijwilligers zetten zich gratis in voor een organisatie. Je kan als organisatie wel beslissen om een vrijwilliger te vergoeden voor de kosten die hij maakt voor zijn vrijwilligerswerk.

Reële kostenvergoeding

Je kan als organisatie kiezen voor het systeem van de reële kostenvergoeding. De kosten die een vrijwilliger maakt, kan je dan terugbetalen op basis van bewijsstukken. De bedragen moeten echter aanvaardbaar blijven en niet buitensporig zijn.

Daarnaast mag je ook reële kilometervergoeding geven tot 2.000 kilometer per jaar.  Zie onderaan deze pagina voor de maximumbedragen.

Forfaitaire kostenvergoeding

Voor forfaitaire of vaste kostenvergoedingen geldt een maximum op dag- en jaarbasis. Je moet de vergoedingen verzamelen en ordenen, dat kan je bijvoorbeeld in een vrijwilligersregister. Wat zijn de maximumbedragen?

Afbeelding
actieve senior op een workout matje
  2020 2021 2022 2023 2024
Dagmaximum € 34,71  € 35,41  € 36,84 €40,67 €41,48
Jaarmaximum € 1.388,40  € 1.416,16  € 1.473,37 €1.626,77 €1.659,29

Verhoogde forfaitaire kostenvergoeding

Bepaalde categorieën van vrijwilligers kunnen gebruik maken een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding op jaarbasis. Het maximumbedrag per dag blijft onveranderd. Het gaat om:

  • Sporttrainer
  • Sportlesgever
  • Sportcoach
  • Jeugdsportcoördinator
  • Sportscheidsrechter
  • Jurylid
  • Steward
  • Terreinverzorger-materiaalmeester
  • Seingever bij sportwedstrijden
  2022 2023 2024
Verhoogde forfaitaire kostenvergoeding € 2.705,97 €2.987,70 €3.047,43

Een gewone of verhoogde vrijwilligersvergoeding kan je niet combineren met verenigingswerk tijdens dezelfde periode, voor gelijkaardige activiteiten en bij dezelfde organisatie.

Personen die een uitkering (werkloosheid, (brug)pensioen, leefloon of arbeidsongeschiktheid) ontvangen komen niet in aanmerking voor de verhoogde vrijwilligersvergoeding.

Een combinatie van forfaitair en reëel?

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie mobiliteit Shared Services groepsvoordelen

Sinds mei 2009 kunnen vrijwilligers de forfaitaire en reële kostenvergoeding beperkt combineren. Krijgt een vrijwilliger al een forfaitair bedrag? Dan kan hij daarbovenop nog een reële kilometervergoeding ontvangen tot 2.000 kilometer per jaar. Vrijwilligers die actief zijn in verschillende organisaties, moeten erop letten dat hun totaalbedrag van forfaitaire kostenvergoedingen niet hoger is dan de maximumdrempels per dag en per maand.

Voor verplaatsingen met de wagen geldt er een maximumbedrag per kilometer. Sinds 1 oktober 2022 wordt de kilometervergoeding geïndexeerd per kwartaal om sterke schommelingen in de brandstofprijzen sneller te compenseren.

 

  Eigen wagen, motor of bromfiets  Eigen fiets
01.07.2022 - 30.09.2022 € 0,4170/km € 0,24/km
01.10.2022 - 31.12.2022 € 0,4201/km € 0,24/km
01.01.2023 - 31.03.2023 € 0,4259/km € 0,25/km 
01.04.2023 - 30.06.2023 €0,4246/km € 0,25/km 
01.07.2023 - 30.09.2023 €0,4237/km € 0,25/km
01.10.2023 - 31.12.2023 € 0,4259/km € 0,25/km
01.01.2024 - 31.03.2024 € 0,4269/km € 0,35/km
01.04.2024 - 30.06.2024 € 0,4265/km € 0,35/km

Voorbeeld

Daphne is als lesgever actief bij wielerclub ‘De Pistevreters’ en krijgt daar op jaarbasis 1.800 euro voor. Ook bij mountainbikeclub ‘De Raketten’ helpt ze mee op evenementen als vrijwilliger. Daar ontvangt ze 400 euro. Alles verloopt correct. De 400 euro valt onder de drempel van 1.659,29 euro. En het verhoogde plafond van 3.047,43 euro wordt niet overschreden voor het totaalbedrag.

Afbeelding
vrijwilliger
Brochure over dit thema
Liever het volledige plaatje? Je krijgt een leidraad om het vrijwilligerswerk op een correcte manier toe te passen.
Ook interessant
Vergoedingen
Kom er alles over te weten in dit handige overzicht.
Vrijwilligers
Wil je vrijwilligers inzetten? Feitelijke verenigingen en vzw’s komen in aanmerking!
Vrijwilligers
Sommige sportclubs zullen verder willen gaan dan de minimale informatieplicht. Dat kan.