Ethisch sporten? Centrum Ethiek in de Sport helpt jou op weg

Ethiek
Sportlandschap
Sportclubs
Sportfederaties

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema's, belangrijk bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. Het gaat over thema's als fair play, grensoverschrijdend gedrag, gender en seksuele diversiteit.

Beleidsondersteuning

Sportfederaties (maar ook sportclubs en lokale overheden) kunnen bij hen terecht voor ondersteuning bij het opstellen en implementeren van een beleid rond ethisch sporten.

Beleidsondersteuning ›

Opleiding en bijscholing

Ze organiseren opleidingen en bijscholingen over uiteenlopende sportethische thema's voor sportclubs, trainers, aanspreekpersonen integriteit (API's), sporters en hun ouders.

Opleiding en bijscholing ›

Case-ondersteuning

API's kunnen bij hen terecht voor advies en ondersteuning bij het behandelen van cases. Ze nemen iedere melding over grensoverschrijdend gedrag ernstig en verwijzen door naar het juiste kanaal.

Case-ondersteuning ›

Afbeelding
ICES

Meer weten? 

Centrum Ethiek in de Sport
www.ethischsporten.be
info@ethischsporten.be
09 243 11 36

Ook interessant
Sportlandschap
Loop je verloren in het Vlaamse sportlandschap? We stippelen een pad uit voor jou.
Sportlandschap
Het risicovechtsportplatform ondersteunt (risico)vechtsporten in Vlaanderen.
Sportlandschap
Het Vlaams Sporttribunaal is een overkoepelend tuchtorgaan. En waarvoor kan je er terecht?