Het behoud van jouw officials

Officials
Sportclubs
Sportfederaties

Officials (scheidsrechters, juryleden...) zijn broodnodig binnen de sport. Eenmaal je officials aan boord hebt, is het een kunst om deze vrijwilligers ook te behouden. Hoe doe je dit? We delen hieronder tips en good practices uit verschillende sporttakken, om het behoud van officials te versterken.

1. Verzamel kennis over jouw officials

De eerste stap om officials in je sport te houden, is het verzamelen van kennis en gegevens (al dan niet uit een bevraging). Zo kan je aan de hand van volgende (statistische) gegevens het landschap van de officials voor jouw federatie in kaart brengen en hieruit conclusies trekken.

 • aantal officials
 • leeftijd
 • aantal jaren actief
 • na hoeveel jaar uitstroom
 • redenen voor drop-out
 • motivatieredenen
 • aspecten waar men (on)tevreden over is
 • ...
Afbeelding
official in een basketbalwedstrijd

2. Beloning? Denk aan alternatieven

Beloningen voor officials hoeft zeker niet altijd om geld te draaien. Zo kunnen er tal van soft-incentives aangeboden worden. Volgens bevraging worden deze door officials geapprecieerd.

Enkele voorbeelden van alternatieve beloning

 • warme ontvangst
 • lunch
 • kledijpakketten
 • korting bij aankoop materiaal, magazines...
 • gratis toegang bij andere wedstrijden
 • gratis fluitje of andere wedstrijdmateriaal, terugbetaling opleidingen...
 • ...

3. Differentieer jouw aanpak

Differentieer tussen categorieën van officials. Op basis van doelstellingen en verwachtingen per categorie kan je een specifieke aanpak en begeleiding aanbieden.

 • Mogelijke categorieën
  • Beginners/ervaren
  • Jongeren/ouderen
  • Competitief/recreatief
 • Breng officials met gelijkaardige profielen samen. Die groepen kunnen bij elkaar (h)erkenning en motivatie vinden en bepaalde situaties/ervaringen met elkaar bespreken. Ook kunnen ze meedenken over manieren om nieuwe officials (van hun profiel) aan te trekken of over andere acties voor hun doelgroep.

4. Bevraag jouw officials

Door middel van een (tevredenheids)bevraging kan je problemen detecteren. Je kan echter ook een exit-bevraging doen. Dat zijn bevragingen bij officials die gestopt zijn. Vraag door om de echte reden van drop-out te achterhalen, waarop je in de toekomst kan anticiperen. Uiteraard rekening houdend met de privacy van de bevraagde personen.

5. Organiseer een meldpunt of contactpersoon

Een meldpunt voor officials na een incident kan er voor zorgen dat officials sneller over hun problemen praten en zich veiliger voelen. Dit meldpunt kan tevens voor mentale en juridisch bijstand en ondersteuning zorgen na incidenten.

6. Creër een positief gevoel

Het is belangrijk dat er binnen de federatie/club een positief gevoel gecreëerd wordt rond officials. Laat ze hun passie met elkaar delen. Leg de nadruk op de intrinsieke motivatie (zelf willen, kunnen, ambities). Officials gedreven door extrinsieke motivatie vallen sneller af.

7. Beperk de administratieve belasting

Zorg voor een minimale administratieve belasting voor je officials.

Ook interessant
Officials
Inzetten op je officialbeleid? We ondersteunen graag met tips en inspiratie.
Officials
Een goede instroom van officials (scheidsrechters, juryleden...) is belangrijk voor het behoud van onze ...
Vergoedingen
Wat zijn de mogelijkheden om vrijwilligers correct te vergoeden? En waar hou je rekening mee?